Aktuality

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Aktuality

 • Stanovisko cechmistra k dopisu Jana Novotného ze dne 16.6.2012

  Číst více Publikováno: 26. 06. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


      Vážení členové CMZS, kolegové a kolegyně, přátelé,

       Dovoluji si Vám touto cestou zaslat mé stanovisko k dopisu pana Jana Novotného.
  Na úvod musím říci, že tento dopis považuji, co do obsahu, za velice nešťastný. Pana Novotného si velice vážím a vážit si budu pro jeho vysokou odbornost, která byla pro cech vždy přínosem. V dnešní době je velice nešťastné tříštit naše úsilí, které v posledních měsících a dnech nabírá na síle a správný směr. Cech dle mého názoru potřebuje takové odborníky, kterým bezesporu pan Novotný je. Bylo by chybou, aby na základě takových důvodů a nechci je bagatelizovat, které pan Novotný uvádí, odcházel z našich řad. Nevěřím, že by to byly právě tyto důvody, které ho vedli k rezignaci na členství v tak prestižní, uznávané a odborné organizaci, kterou cech je a bude i nadále a kterou v nemalé míře pan Novotný pomáhal vytvářet.

  K jednotlivým bodům dopisu, který zpochybňuje naše jednání na VH ze dne 15.6 v Tišnově, se v jiné části (webové stránky cechu) vyjadřuje předseda dozorčí rady Ing. Petr Koktan. Jako cechmistr se k tomuto vyjádření ve všech bodech připojuji, neboť mne jen utvrdili ve správnosti mého rozhodnutí pokračovat v jednání VH. Jen věcné a konstruktivní jednání od nás členové očekávají. Jednání s výsledky, které naplňují stanovy a přispívají k posílení cechu a jeho členů v očích odborné i laické veřejnosti.
       Je třeba hledět do budoucna a vzájemnou úctou jeden k druhému přispět k spoluvytváření takové organizace, kterou si všichni přejeme.
       Věřím, že pan Novotný ještě zváží své rozhodnutí a že najdeme společnou cestu.

  Ing. Petr Fráz
  cechmistr CMZS-ČR

  V Praze, dne 24.06.2012
 • Stanovisko předsedy dozorčí rady k dopisu pana Jana Novotného ze dne 16.06.2012

  Číst více Publikováno: 26. 06. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil  Stanovisko k dopisu pana Jana Novotného - Brno, bez uvedení data zpracování, který jsem obdržel e-mailem na adresu trezortest@trezortest.cz dne 16. června 2012 ve 14:19 hod.
  Předmětem dopisu pana Novotného je námitka vzhledem k platnosti – usnášeníschopnosti  VH CMZS dne 15.6.2012.

  K uvedenému konstatuji:
  -    Stanovy cechu čl. č. 7, odst. 3 – předposlední a poslední věta zní – Každý člen musí být svolán písemnou pozvánkou odeslanou
       představenstvem nejméně 14 dní před jednáním. Pozvánka musí obsahovat návrh programu.  Toto se podle mého vědomí stalo –
       tajemník cechu pan Říha rozeslal pozvánky včetně přiloženého programu e-mailem tomu kdo jej vlastní dne 20.5. 2012 což je 21 dní
       před konáním VH, zbývajícím členům ( pan Hojer, Pekárek, Nový a paní Hošková ), kteří nemají e-mailovou adresu byla pozvánka,
       včetně programu, odeslána poštou ve stejném dni. Termín min. 14 dnů předem byl dodržen.
 • Veletrh PRAGOALARM úspěšně za námi!!

  Číst více Publikováno: 11. 06. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Přinášíme první zprávy z absolvovaného veletrhu PRAGOALARM. Veletrh byl první akcí, kde se veřejnost mohla setkat s projektem BEZPEČNÁ ZEMĚ přímo v poradenském centru, ve spolupráci s MVČR. Zájem návštěvníků byl velmi pozitivní a až nečekaný. Hned po pár prvních dotazech se projevilo zásadní poznání - veřejnost má opravdu mezery v informacích a mnohdy neví, co vlastně při zabezpečení požadovat a proto jim přišla brožura nebo leták s kontakty na členy CMZS vhod. Zaznamenali jsme návštěvníky nejen z Prahy, ale širokého okolí. A to nejen laickou ale i odbornou veřejnost, která přišla sbírat informace pro svou vlastní činnost a akce v rámci regionů a lokalit jejich působení.

  Úspěch slavila i konference CMZS, v rámci doprovodného programu, která probíhala hned první den zahájení veletrhu. Účast byla hojná, v průměru 30 - 40 posluchačů na každé přednášce, kteří si odnášeli zápisky, prospekty a letáky o projektu a Cechu MZS-ČR.

  Spolupráce s PČR a MP Praha pod záštitou Obdoru prevence kriminality byla přínosná a ukázala se jako velice perspektivní do budoucna.

  Stánek CMZS navšívila i řada médiálních titulů, které projevily zájem napsat a informovat o projektu a Cechu veřejnost prostřednictvím svých kanálů. Výtahem jde o rádio, magazín o bezpečnosti a MF DNES v titulech pro laickou i odbornou veřejnost.

  Expozici také natáčeta televize ČT1, ve spolupráci s JUDr. T. Koníčkem a Cechmistrem Ing. P. Frázem, kteří uvedli fakta k projektu a účasti na veletrhu.

  Rovněž z řad členů výrobců bylo konstatována účast Cechu na tomto veletrhu jako zdařilá.


  - příprava stánku byl opravdu "heroický výkon" a trval od 9.00 do 19.30 hod.


  - na stánku bylo neustále živo a stolky obsazené...


  - Cechmistr a předseda dozorčí rady


  - jeden z mnoha návštěvníků-zájemců o informace se zástupcem Assa Abloy - FAB při výkladu informací


  - JUDr. T. Koníček z MVČR a Cechmistr při společném jednání...


  - návštěvníci si mohli na panelech reálně vyzkoušet ovládání cylindrických vložek výrobců, v tomto případě systémy KABA a GEGE


  Více informací bude řečeno na VH Tišnov.  

  Správní sekce: Tomáš Pospíšil
 • VALNÁ HROMADA CMZS 14. - 15.06.2012

  Číst více Publikováno: 06. 06. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil

   

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA