Členství v CMZS

Přihláška uchazeče o členství do Cechu mechanických zámkových systémů ČR

Pozor

Členem cechu se může stát fyzická i právnická osoba podnikající v oblastech klíčových služeb, nouzového otvírání, výroby/distribuce mechanických, mechatronických, elektronických a kombinovaných zábranných systémů, nebo v oboru zámkař či koncese poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

Vyplňte online formulář

Adresa sídla

Kontaktní osoba

Kontakt

Nahrajte soubory dle informací z čestného prohlášení

Živnostenský list / výpis obchodního rejtříku
Výpis z rejstříku trestů / čestné prohlášení o bezúhonnosti
Čestné prohlášení o dosavadní praxi
Vyplněný vzor čestného prohlášení
Jiná případná osvědčení a listiny

Soubory nahrávejte ve formátu .pdf, .jpg, nebo .png. Maximální velikost jednoho souboru: 2 MB.

Benefity člena

1. Co získáte vstupem?

 • Členství v prestižní organizaci se státní záštitou

 • Informace v předstihu, nové příležitosti a akce od dodavatelů

 • Možnost se podílet na práci v CMZS, odborně i společensky

2. Jaký přínos to znamená?

 • Záštitu a účast v celostátních projektech

 • Propagaci a všestrannou podporu vás členů

 • Zvyšování vaší odborné kvalifikace

 • Nové zákazníky díky spolupráci s portálem Sousedé

3. Jaké benefity budete čerpat?

 • Uvedení vašich kontaktů na web, do katalogu, apky...

 • Označení vaší provozovny − propojení s apkou...

 • Vlastní profil na novém webu vč. jeho administrace

 • Aktivní PPC reklamu CMZS v síti Google

 • Informace z první ruky v předstihu přímo od výrobců

 • Speciální nabídky a možnosti pouze pro členy

 • Školení, akce a společenská setkání pouze pro členy

 • Výhody a prestiž záštity CMZS, oficiálního garanta mech. zabezpečení v ČR z pověření MV-ČR a PČR.

Sdružujeme vás

Podnikatele, fyzické i právnické osoby, které podnikají a působí v oblasti výroby klíčů a montáží mechanických, mechatronických, elektronických zábranných systémů i kombinovaných elektronických prostředků. Naše členy všestranně podporujeme a zvýhodňujeme před nečleny!

Vytváříme a spolupracujeme

Jsme jedinou oborovou asociací, která má státní záštitu a spolupracuje s Policií ČR, městskými policiemi ČR, Ministerstvem vnitra ČR a dalšími subjekty na poli prevence kriminality a aktivní osvěty pro širokou veřejnost o správném zabezpečení majetku! Aktuálně realizujeme projekty Bezpečná země a Zabezpečte se, včetně mobilní aplikace pro veřejnost!

Inovujeme a jdeme s dobou

Jako moderní asociace víme, že našim členům je třeba nabídnout mnohem víc, než jen samot- né členství. Proto pro jsme spustili zcela nové webové stránky a rozvíjíme spolupráci s dalšími internetovými subjekty jako je portál sousedé.cz, který řeší služby a nabídku pro bytové domy SVJ/BD. Dále jsme získali finanční grant od společnosti Google, k realizaci aktivních textových PPC reklam v síti Google, kde budeme propagovat služby členů CMZS.

S většinou vašich dodavatelů jsme uzavřeli Memorandum o spolupráci, které nás zavazuje ke vzájemné podpoře a propagaci.

Přidejte se a čerpejte veškeré výhody!

Jsme neziskovou, příspěvkovou organizací. V rámci členského příspěvku získáte daleko vyšší přínos, reklamu, školení, akce, zakázky a možnosti. Těším se na všechny nové členy.

S úctou, cechmistr CMZS, Tomáš Pospíšil, MBA

Zavřít