Spolupráce s PČR

Jsme organizace, na kterou se můžete spolehnout

Od roku 2012 kontinuálně spolupracujeme se státním sektorem a s bezpečnostními i jinými složkami ČR. Zejména se jedná o tyto partnery:

 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Policie ČR
 • Městské policie krajských měst
 • Hasičský záchranný sbor
 • Hospodářská Komora ČR (jsme členem)
 • MVCR
 • Pcr

Společně rozvíjíme dva zásadní prevenční projekty:

V rámci těchto projektů je úzká spolupráce zaměřená na:

 • Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy
 • Poradní sbor Ministerstva vnitra ČR – Odbor prevence kriminality (jsme členem)

Dostáváme se tak na úroveň celorepublikového působení v mnoha oblastech. Setkáváme se s řadou dalších profesních a odborných asociací, s nimiž sdílíme zkušenosti, příklady dobré osvědčené praxe, které zároveň přenášíme na naše členy v rámci zvyšování jejich kvalifikace.

Jsme státem pověřeným garantem v oblasti mechanického, mechatronického, elektronického a kombinovaného zabezpečení majetku v ČR! Spolupracujeme s také s těmito institucemi:

 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
 • Česká agentura pro standardizaci (ČAS)

Všech těchto partnerů si velice ceníme a vážíme, nejen pro příkladnou a svědomitou spolupráci, ale zejména pro lidský, osobní přístup, sounáležitost odpovědnosti v problematice zabezpečení majetku a osvětové činnosti prevence kriminality.

S důvěrou se na nás obraťte pro řešení vašeho zabezpečení