25. 09. 2023

Pozvánka na seminář: SOUČASNÝ STAV CERTIFIKACE A ZKOUŠENÍ MZS/PS

Vážení členové, kolegové,

seminář „SOUČASNÝ STAV CERTIFIKACE A ZKOUŠENÍ MECHANICKÝCH ZÁBRANNÝCH A POPLACHOVÝCH SYSTÉMŮ A PŘEDPOKLÁDANÉ SMĚRY VÝVOJE, který se koná dne 26. 10. 2023, v Praze 9.

Hlavním cílem semináře je předání a výměna zkušeností získaných při zkoušení a certifikace uvedených komodit podle ČSN EN, EN v návaznosti na ČSN EN ISO/IEC 17065, ČSN EN ISO/IEC 17067. Dalšími návaznými tématy budou informace o nových normativních dokumentech jak již platných, tak připravovaných.

Více v pozvánce ke stažení.

CMZS, Trezortest