01. 07. 2023

Zveme vás na FOR ARCH 2023 na stánek Cechu MZS-ČR

Mezinárodní veletrh FOR ARCH 2023 bude opět hostit Poradenské centrum MV-ČR a CMZS

Ve dnech 19. až 23. září 2023 se v PVA EXPO PRAHA uskuteční 34. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH.  Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR ve spolupráci s Poradním sborem pro situační prevenci kriminality Ministerstva vnitra, Cechem mechanických zámkových systémů ČR a dalšími partnery, bude mít opět na tomto veletrhu své Poradenské centrum.

For-Arch 2023

I v letošním roce zde budou zástupci výše uvedených subjektů poskytovat návštěvníkům veletrhu užitečné rady a informace z oblasti ochrany majetku a osob a prevence kriminality, včetně informování veřejnosti o legálních možnostech řešení možných bezpečnostních rizik a hrozeb.

O vhodném typu ochrany majetku je ideální uvažovat už v době přípravy stavby a s certifikovanými zabezpečovacími prvky by se mělo počítat už ve fázi projektování objektu. Avšak zabezpečení objektů je neustálý proces a je dobré reagovat na trendy v páchání majetkové kriminality, využívat stále sofistikovanější zabezpečovací prvky a při jejich instalaci se poradit s odborníky, a to nejen při výstavbě nových objektů, ale i při zabezpečení již stávajících.

Svoji premiéru zde bude mít zbrusu nový Katalog doporučených výrobků Bezpečná země! Přijďte si pro něj a inspirujte se nejnovějšími trendy a způsoby zabezpečení!

Novinky sledujete na  www.forarch.cz a www.prevencekriminality.cz