17. 12. 2014

Formulář - čestné prohlášení a revize pro nouzové otvírání


Vážení kolegové, členové,

Na VH byl přítomen se svou prezentací a následnými konzultacemi Mgr.Matějíček z právní kanceláře. Magistr Matějíček připravil prezentaci ohledně legislativního výkladu roviny nouzového otvírání zámečníků, s uvedením praktických příkladů ze života. Také odpovídal na mnohé dotazy z fóra. Jako výsledek této objednané přednášky přinášíme právně zpracovaný tiskopis formuláře pro nouzové otevírání "Čestné prohlášení objednatele služby", pro maximalizaci ochrany před možnými následky pro provádějícího zámečníka, a také k prostudování veškeré podklady složené z legislativních výňatků, komplexně se vztahující k této problematice. Přítomní členové byli seznámeni se zněním aktuálního OZ, kde zejména paragraf 9 hovoří o odpovědnosti v případě poskytování odborných služeb, které právě naši členové prokazatelně vykonávají. Zde jsme se dostali do velice zajímavé diskuze, kdy členové mohli konzultovat s právníkem své konkrétní případy z praxe. Přinášíme jeho revizi prohlášení a výklad nouzového otevírání v samostatné příloze této aktuality. 


TISKOPIS FORMULÁŘE KE STAŽENÍ ZDE


PODKLADY LEGISLATIVNÍCH VÝŇATKŮ TÝKAJÍCÍ SE PROBLEMATIKY NOUZOVÉHO OTVÍRÁNÍ


Tomáš Pospíšil - Správní sekce