07. 08. 2017

Zveme vás na For Arch 2017, na společnou expozici CMZS, MV-ČR, PČR v rámci projektu Bezpečná země


Vážení kolegové, členové,

Cech stejně jako v loňském roce bude mít společnou expozici v rámci projektu Bezpečná země s MV a Policií ČR. Letošní téma se zaměřuje na bezpečnost ve školách. Cech zde bude garantem zejména v oblasti mechanických zábranných prostředků . Zejména pak s pohledu nové normy ČSN 73 4400 ve školách a školských zařízení. Ve spolupráci s ABŠ se budeme více věnovat auditům a mechanickým zábranným prostředkům na chráněných únikových cestách v těchto objektech.

Nyní Vám přinášíme informaci našeho partnera na stánku MV-ČR. V dalším Vás budeme informovat o našem příspěvku na tomto veletrhu.

BEZPEČNÉ ŠKOLY PŘEDSTAVÍ MV-ČR - čtěte více
 

Hezké prázdniny a klidnou dovolenou

Přeje Cechmistr CMZS a Mistr Správní sekce

Cechmistr Ing. Petr Fráz