08. 10. 2014

Zpráva ze zájezdu ESSEN SECURITY 2014


Vážení kolegové, členové,

 

23. - 24.9. 2014 se výprava Cechu MZS-ČR zúčastnila největšího evropského veletrhu bezpečnostních systémů v německém Essenu www.security-essen.de

23.9. byli všichni účastníci zájezdu díky výhradnímu zastoupení našeho člena (HB Group Plzeň) pozváni na večeři od výrobce cylindrických vložek CES. Druhý den  pokračoval prohlídkou výrobního závodu CES, který příští rok bude slavit 175 letou historii od svého vzniku a od Essenu sídlí v nedalekém Velbertu. Po prohlídce závodu se výprava přesunula do muzea zámků a zámkařského řemesla, kde průvodce prezentoval vývoj zámků od starého Egypta až po současnost a byla možnost si prohlédnout a vyzkoušet celou řadu zajímavých exponátů.

Od 12 do 18 hodin následovala individuální prohlídka veletrhu, který se rozléhal v 12 halách. Součástí prohlídky byla také komentovaná prohlídka stánku KABA. Veletrh byl ohromný a opravdu s obrovským množstvím vystavovatelů z celého světa, ze kterých bychom uvedli: SILCA (Futura ONE), CES (Omega Flex, Omega Active), BURG WÄCHTER (TSE Face, Secu Easy), KABA (City 360), ASSA ABLOY, EVVA, DORMA, OPENERS & CLOSERS (mini el.otvírače), TOKOZ (cyl.vložka Tech), EUROLOCKS a mnoho dalších. Výstava ukázala jasný nástup a budoucnost zámkařského světa v kombinaci mechanických zabezpečovacích systémů ruku v ruce s elektronickými a mechanotronickými systémy včetně kamerových systémů, to vše propojené také s mobilní technologií.

 FOTOGALERIE Z VELETRHU ZDE:

Vedení CMZS ČR by tímto velice rádo poděkovalo svému členovi - firmě HB Group za zprostředkování prohlídky výrobního závodu CES a taktéž za zajištění pozvánek na večeři rovněž od tohoto výrobce.

Dále poděkování patří dalšímu členovi – společnosti KABA, za zprostředkování vstupenek na veletrh pro celou cechovní výpravu a také za komentované a vřelé přivítání na stánku KABA.

S potěšením lze konstatovat, že aktivní zapojení členů výrobců přináší své ovoce a důkazem toho byla zcela naplněná výprava Cechu, jelikož na poslední zájemce se již volná místa nedostala. Smysl výpravy ocenili i samotní účastníci, zvláště když se spojilo více věcí najednou (museum, prohlídka závodu CES a vlastní veletrh).

Tomáš Pospíšil - Správní sekce

Na článku se podíleli: Radim Klein - HB Group - text a foto, Cechmistr Ing. Petr Fráz - text a foto.