06. 01. 2012

Zpráva ze 13. Zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality.

Dne 21. listopadu 2011 se konalo 13. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality (PS).

Nad tímto jednáním převzal záštitu Cech MZS. Jednání jsme naplánovali v sídle Hospodářské komory ČR (HK), v Praze 9. Pracovníci příslušného oddělení nám při této organizaci vyšli vstříc a připravili jsme společně důstojné prostředí pro zasedání PS. Po uvítání všech přítomných cechmistrem Ing. Frázem, představil Mgr. Vladimír Rambousek Český klub bezpečnostních služeb, především jejich snahu prosazování prevence u klientů z řad podnikatelských subjektů. Poté byl ČKBS přijat za řádného člena PS. Dále ve své zprávě, shrnula ředitelka OPK Mgr. Gjuričová činnost odboru v minulých letech. Podrobně nám popsala situaci sociálně vyloučených lokalit a následně představila návrh nové strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015. Zajímavé bylo zjištění vazby mezi mírou přestupků a nezaměstnaností, sociálně vyloučené lokality a dávky hmotné nouze. V této souvislosti se chystají mapy kriminality v rámci preventivního projektu. Paní ředitelka dále informovala o programu „Úsvit“ a jeho nejvýznamnějším projektu „Asistence prevence kriminality“. Bylo konstatováno, že je v dnešní době v rámci tohoto projektu zaměstnáno 104 asistentů PK. Po ukončení projektu je třeba nalézt způsob začlenění těchto asistentů do pracovního vztahu. V této souvislosti bylo navrženo uskutečnit širší jednání se zaměřením ne téma „zaměstnávání lidí ze sociálně vyloučených lokalit“. Všichni členové PS námět doporučili a za cech Ing. Fráz navrhl hledat pomoc přímo u klientů, kteří by Asistenty měli zaměstnat. V dalším bodě shrnul Ing. Dufek projekt „Rok zabezpečení vozidel“ a informoval přítomné o jeho pozitivním hodnocení ze strany veřejnosti. Též však zmínil velice malou ochotu a spolupráci ze strany České asociace pojišťoven (ČAP). V předposledním bodě byl představen projekt cechu MZS „Bezpečná země“. Prostřednictvím cechmistra Ing. Fráze v úvodu a prezentací p. Pospíšila, jsme přítomným objasnili hlavní směr a způsob začlenění projektu do situační prevence. Mgr. Gjuričová přednesla stanovisko MV k předkládanému projektu. Projekt OPK vítá jako vhodnou iniciativu, která má své místo v návrhu nové strategie a dává mu svou záštitu. Po následné diskusi se kladně vyjádřili i ostatní členové PS. AGA, KPKB ČR, ČKBS i NP Praha se na naplňování projektu budou podílet. PS náš projekt doporučil k realizaci. Na závěr proběhla výměna zkušeností s prevencí a diskuze na dané téma. Nad příštím zasedáním v prvním pololetí převzal záštitu ČKBS.

Ing. Petr Fráz

Cechmistr CMZS