21. 10. 2014

Zpráva Zahraniční sekce - Ohlédnutí za zájezdem do Essenu


Úspěšná návštěva veletrhu Security Essen 2014

Dne 24. listopadu proběhla návštěva jednoho z nejvýznamnějších evropských veletrhů v oblasti zabezpečovací techniky Security 2014 v německém Essenu.

CMZS k této příležitosti organizoval společnou cestu autobusem, které se účastnilo 28 členů.

Akce byla zahájena v úterý 23.9. společnou večeří účastníků zájezdu se zástupci firmy CES, kde také následující den proběhla prohlídka výrobního závodu ve Velbertu a následně návštěva Muzea zámků a kování (o muzeu jsme informovali již v dřívějších Zpravodajích). Poté se zájezd přesunul na výstaviště v Essenu, kde byli účastníci pozváni na stánek firmy KABA, kde proběhlo lehké občerstvení a seznámení s posledními trendy vývoje v oblasti zabezpečení. Následně se účastníci zájezdu věnovali dle svého zájmu dalším širokým expozicím v rámci veletrhu a ve večerních hodinách následoval návrat domů. Účastníci zájezdu se přesvědčili, že se jedná o jedinečnou výstavní akci, která má pro každého významný informativní přínos. Většina z nich se vyjádřila pro opakování návštěvy v roce 2016 a někteří chtějí veletrh navštívit i samostatně, aby měli dostatek času na zpracování všech expozic.

Zástupci představenstva cechu využili tuto příležitost, aby mj. navštívili stánek německé asociace Interkey. Po rozhovorech s předsedou této asociace panem Ralfem Margoutem se rýsuje užší spolupráce s Interkey, vzhledem k tomu, že se jedná o největší evropskou asociaci a problematika, kterou Interkey mj. řeší, je nám velice blízká. Jedná se především o otázku ochrany dovýroby klíčů k vložkovým systémům související s kvalitní patentovou ochranou a dále o otázky legislativní úpravy možnosti poskytování služeb nouzového otvírání a volného šíření přípravků určených k tomuto účelu.

Pan Margout mj. sdělil, že kupř. v Německu a v Rakousku jsou za bezpečnostní považovány pouze ty vložkové systémy, které splňují jak požadavky příslušných evropských norem na odolnost vložky proti mechanickému napadení tak také zaručují pomocí kvalitní patentové ochrany profilu systému nejvyšší ochranu kontrolované dovýroby klíče, pouze tyto systémy jsou vybaveny bezpečnostní kartou (viz CMZS: Dvojjedinost bezpečnosti vložky).

K problematice oprávnění k nouzovému otvírání p. Margout sdělil, že v Německu není tato činnost bohužel doposud legislativně nijak regulována. K provádění této služby postačuje živnostenské oprávnění k provozování klíčové služby udělené za standardních podmínek (beztrestnost apod.). K dispozici je však celá řada dalších zákonných opatření, které zamezí provádění této činnosti kýmkoliv. To má úzkou souvislost s dnes v podstatě neomezenou dostupností přípravků pro nouzové otevírání i návodem, jak jich použít. Objednávat je lze bez omezení prostřednictvím internetu a i na veletrhu jsme měli příležitost seznámit se s některými postupy, případně příslušné přípravky a pomůcky zakoupit. Hlavní zásadou je tak čistě legální použití těchto prostředků a metod a informovanost konečného spotřebitele (viz CMZS: projekt Bezpečná země).

Dále jsme měli na veletrhu příležitost hovořit také s presidentem Evropské federace zámkařů (ELF) panem Davem O´Toolem. Informovali jsme jej o posledních aktivitách CMZS, probírali obdobnou problematiku jako s Interkey a plánovaný Konvent ELFu v Dublinu v roce 2015 (www.elf2015.com) a pozvali jsme jej k návštěvě plánované VH cechu v listopadu.

Náklady cesty byly z valné části hrazeny Cechem a sponzory akce. Cesta autobusem do Essenu a zpět, vstup na veletrh, návštěva muzea a ubytování a stravování tak přišlo účastníky zájezdu na symbolických 50,- Euro.

Zahraniční sekce - Ing. Ivo Buk

Za CMZS - 2. Zástupce cechmistra, Mistr správní sekce Tomáš Pospíšil:


Děkujeme firmě Kaba GmbH, odštěpný závod a jejím spolupracovníkům za vzornou přípravu návštěvy veletrhu Security 2014.