14. 11. 2017

Zpráva z 19. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality MV


Vážení členové,

Přinášíme Vám zprávu ze zasedání Poradního sboru, ve kterém máme prostřednictvím cechmistra aktivního zástupce.

Místo nebylo zvoleno náhodně, ale výběr zasedání padl na školu a školská zařízení v Neveklově, kde aplikovali jako jedni z prvních normu ČSN 73 4400 do praxe. Víme, že se jedná o novou normu z oblasti prevence a zabezpečení škol a školských zařízení.

Členové i ostatní účastníci jednání měli možnost se seznámit na konkrétním příkladu aplikace mechanických zábranných prostředků, zejména certifikovaných a doporučovaných MV ČR.

Dobrá zpráva je, že se o celou problematiku zabezpečení škol začal intenzivně zajímat Svaz měst a obcí České republiky , který zařadil do dalšího období podporu celého projektu „ Zabezpečení škol a školských zařízení“.  U zrodu tohoto projektu byl CMZS ČR , který prostřednictvím svého cechmistra v rámci členství cechu v Asociaci bezpečná škola ( ABŠ ), vede technickou sekci mechanických zábranných prostředků. Do této sekce patří zejména certifikované systémy Generálního klíče ( SGHK ), mechanické zábranné prostředky na únikových cestách a projektování systému SGHK.

 

Místo zasedání: Základní škola v Neveklově u Benešova

Doba zasedání:   2. listopadu 2017, od 9.00 hod.

Přítomni – členové:

MV – JUDr. Michal Barbořík, JUDr. Tomáš Koníček
KPKB ČR – PhDr. Michal Bavšenkov
CMZS ČR – Ing. Petr Fráz
ČABM – Ing. Michala Zelová, zastupující Ing. Miroslava Fryšara
MP hl. m. Prahy – JUDr. Pavel Kocábek
AGA – Ing. Václav Nepraš
PP PČR – pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
ČKBS – Mgr. Vladimír Rambousek

Omluveni:
Policie ČR – mjr. Bc. Martin Bradáč, MV – Mgr. David Chovanec

Hosté:
ÚO Benešov – plk. JUDr. Miroslav Breburda
ÚO Benešov – plk. Ing. Mgr. Pavel Havránek
MV – Mgr. Dominika Králová
OTP KŘP Středočeského kraje – por. Bc. Eva Stulíková                                           
PP ČR – kpt. Mgr. Lenka Literová                                
OOP Týnec nad Sázavou – npor. Mgr. Miroslav Sedláček
starosta obce Neveklov – Ing. Jan Slabý
Asociace bezpečná škola – Jitka Sladká
Asociace bezpečná škola – Ing. Libor Sladký
ředitelka ZŠ Neveklov – Mgr. Martina Štástková
MV – Mgr. Veronika Šternová                                        

Zápis z jednání dostupný na:

http://www.mvcr.cz/clanek/zapis-z-19-zasedani-poradniho-sboru-pro-situacni-prevenci-kriminality.aspx


 

S pozdravem

Ing. Petr Fráz, Tomáš Pospíšil
Cechmistr a Mistr Správní sekce