21. 10. 2020

ZÁMEČNICKÉ PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENÉ - VIZ UDĚLENÁ VÝJIMKA

Dobrý den, vážení členové, kolegové, občané, 

V důsledku lockdownu zůstávají velkoobchodní i maloobchodní provozovny/prodejny našich členů OTEVŘENÉ.

Oblast poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, stejně jako nouzové otvírací služby, kde hrozí nebezpečí z prodlení, jakož i železářské zboží, potřeby pro domácnost a sortiment pro související opravy v domácnosti, jsou taxativně zařazené do následujících skupin níže, které jsou z lockdownu vyjmuty.

zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost
provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost

PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY DOPORUČUJEME (TAK, JAKO NA JAŘE) REALIZOVAT PRODEJ PŘES OKÉNKO ČI PULT.


Děkuji, Tomáš Pospíšil, MBA, cechmistr CMZS