16. 04. 2014

Veřejná beseda s občany na téma Zabezpečení bytů v rámci projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ


Vážení členové, kolegové,

Cech byl osloven Úřadem městské části Praha 7, aby se zúčastnil veřejné besedy s občany na základě projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ. Byli jsme pozváni od pana Bc. Jaroslava Fialy - koordinátora protidrogové prevence a prevence kriminality pro Prahu 7, jako přednašející subjekt.
Na této akci nás zastupuje Cechmistr Ing. Petr Fráz, který má připravenu 15 min. přednášku na téma zabezpečení bytů a domů, včetně odpovědí na dotazy posluchačů.

Samozřejmě zde zazní hlavní doporučení - obrátit se na členy CMZS a informace o chystaném druhém rozšířeném vydání Katalogu Doporučených Výrobků, který bude mít svoji premiéru na Volební VH v Brně, která se koná již zanedlouho.


Tomáš Pospíšil - Správní sekce