01. 05. 2013

Veletrh Prague For Senior 2013


Veletrh Prague For Senior 2013

Ve dnech 11. až 14. dubna 2013 se uskutečnil v letňanském výstavním areálu PVA EXPO Praha, za aktivní účasti Městské policie hl. m. Prahy.

Záměrem veletrhu bylo informovat veřejnost se zaměřením na seniory o nejnovějších trendech, postupech a systémech pro zabezpečení, ostrahu a ochranu domů, bytů a chat.

Expozice Městské policie hl. m. Prahy byla opět koncipována jako poradenské centrum. Strážníci z útvaru situační prevence zde poskytovali návštěvníkům rady k ochraně osobního bezpečí a zabezpečení objektů a zároveň je seznamovali s projektem „BEZPEČNÁ ZEMĚ“, který již úspěšně probíhá od roku 2012. Stánek s cechovními panely, ukazujícími příklady zabezpečení a nesoucí odkazy na členy CMZS, podpořily také poskytnuté letáky pro návštěvníky. Velkým přínosem pro veletrh For Senior 2013 bylo propojení s veletrhem For Kids a s dalšími souběžně probíhajícími výstavami, což se projevilo na slušné návštěvnosti. Veletrhy navštívilo okolo 75 000 lidí.

Informují: JUDr. Pavel Kocábek a Ing. Jan Chmelař z útvaru situační prevence Městské policie hl. m. Prahy