08. 12. 2012

Veletrh IKS 2012 Varšava


Návštěva a jednání Cechu MZS-ČR na Veletrhu Inter-Key-Service 2012 ve Varšavě, konaného 1.-2.12.2012

Člen představenstva a náš kolega Ivo Marák se zúčastnil veletrhu IKS 2012 ve Varšavě nejen jako profesní návštěvník ale hlavně jako oficiální zástupce vedení Cechu MZS-ČR. Na pozvání u výrobce WILKA proběhlo jednání se zástupci WILKY a se členy asociace Inter Key – Německo, se kterými byla potvrzena intenzívnější spolupráce a informovanost pro příští rok.

Projednány byly možnosti vzájemné spolupráce, kdy kolega Ivo Marák nastínil konkrétní představy přínosu pro členy CMZS prostřednictvím návštěv a prezentací WILKY, v průběhu odborných školení pořádaných Technickou sekcí. Samozřejmě i s ohledem na neformální setkání u příležitostí společenských akcí.

Na veletrhu byly k vidění všemožné přípravky, nástroje a mnohé z nich bylo rovněž možno pořídit za výstavní ceny. Hlavně se jednalo o metody a způsoby nouzového otvírání, práci s pořizováním kopií klíčů, autoklíčů, patentových klíčů. Zajímavostí bylo i to, že veletrh se zaměřoval spíše než na absolutní novinky a trendy v oboru, více na postřehy z praxe mezi jednotlivými členy a jejich vzájemnou výměnu zkušeností. To je určitě přínosným poznatkem i pro Cech, pro pořádání budoucích akcí.

Závěrem proběhla krátká diskuse s prezidentem polských klíčníků –panem Januszem Góreckim, se kterým je naplánována další schůzka pro bližší představy nastíněné spolupráce v příštím roce.

Zdroj: Ivo Marák – Člen představenstva, zástupce Zahraniční sekce pro Polsko

Cechmistr, Správní a Zahraniční sekce děkují kolegovi Marákovi za reprezentaci CMZS a poskytnutí všech podkladů.