20. 10. 2014

Veletrh FS-Days 2014 - slovem a obrazem, vše o průběhu


Vážení kolegové, členové,

Letošní ročník výstavy, který jsme připravovali v rámci projektu Bezpečná Země, a ke kterému jsme získali již tradičně podporu MV-ČR a Policie ČR, byl úspěšný. Ukázalo se, že ač je téma prevence kriminality stále poněkud podceňovaným, až by se s nadsázkou dalo říci, že nemá dostatek posluchačů, tak ve spojení obou veletrhů ForArch a FSDays, s tak silným průnikem značek MV-ČR, PČR, BZ, je obrovská síla a zákaznický potenciál.
Letošním tématem byla otázka komplexního řešení zabezpečení mechanickými zábrannými systémy. Zabezpečení vstupů do budov pak pomocí mechanotronických systémů propojených s RFID technologií. Trendem jsou systémy podporované technologií NFC, které dokáží vzdálené přístupy řešit pomocí mobilních aplikací. Digitální vložky a mobilní telefony mají jistě mnoho výhod a najdou si své místo a uplatnění. Můžeme však říci, dle zájmu z řad laické veřejnosti, že mechanika bude stále žádanou metodou zabezpečení a že patentově chráněné mechanické systémy mají přinejmenším stejnou budoucnost, pakliže ne větší, jak mechanotronické systémy.

Slovo Mistra Správní sekce:

S potěšením mohu konstatovat, že se druhé vydání Katalogu Doporučených Výrobků těší stále většímu zájmu veřejnosti. Tak jako u všeho nějakou dobu trvá, než se nové věci ujmou. Poslední rok však ukázal, že se s katalogem opravdu pracuje a to v rámci éteru došlých zpráv a i z vlastních zkušeností.
Od chvíle, kdy jsem radil svému kamarádovi oheldně zabezpečení - nosím u sebe v aktovce stále jeden výtisk katalogu, neboť se mi stalo již "nespočetněkrát", že někdo z okolí potřeboval poradit. Stačilo vždy vytáhnout aktalog, nalistovat a doporučit jednoho z výrobců, který svým produktem v katalogu řešil danou situaci. Zadní strana zase spolehlivě odkázala na jednoho ze členů, který byl v místě bydliště. Ptáte se, jaké asi číslo znamená výraz "nespočetněkrát"? Toto číslo si sice nepamatuji neb to nepočítám, ale na desítky případů to již skutečně bude. Člověka tak potěší, když neslyší dobré zprávy jen z vlastních řad CMZS, ale i z terénu, od zákazníků.
Tuto vzrůstající tendenci potvrdil i letošní veletrh, který se jak účastí návštěvníků, tak naší krásnou expozicí vydařil, když se na něm rozdalo opět obrovské množství katalogů a každý ze členů výrobců dostával mnoho dotazů jak vyřešit to či ono zabezpečení či upgrade na vyšší úroveň.
Na programu byl také jeden workshop, v rámci Security Magazínu, kde měl svůj odborný blok také náš Cech MZS-ČR, na téma obecné problematicky zabezpečení MZS.
NEZAPOMEŇTE SI PROHLÉDNOUT FOTOGALERII!

Tomáš Pospíšil

Slovo Cechmistra:

Rád bych poděkoval všem vystavovatelům, kteří se podíleli na expozici cechu a kteří svými produkty přispěli k informovanosti odborné i laické veřejnosti v rámci prevence a projektu Bezpečná země.

Společné expozice se zúčastnili : KABA, EVVA, ASSA ABLOY, SHERLOCK, EGLINE, PHOBOS, Policejní presidium a Odbor prevence kriminality MV-ČR.

Ing. Petr Fráz

FOTOGALERIE ZDE


Správní sekce - Tomáš Pospíšil