12. 12. 2014

Tisková Zpráva z HK ČR - novela Zákona o veřejných zakázkáchTisková zpráva

HK ČR technickou novelu ZVZ vítá – nový zákon však chce co nejdříve

 

Praha, 12. prosince 2014 Technickou novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ), kterou dnes ve třetím čtení projedná Poslanecká sněmovna, vnímá Hospodářská komora České republiky (HK ČR) převážně pozitivně. Nový zákon o veřejných zakázkách však i nadále považuje za nezbytný.

 

HK ČR se již od počátku přípravy této novely účastnila jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími dotčenými resorty, jež se zabývalo možností urychleného přijetí zcela nového zákona o veřejných zakázkách, který Česká republika bude muset přijmout z důvodu implementace nové evropské směrnice nejpozději do 17. dubna 2016. HK ČR především podporovala zrychlené přijetí zcela nového zákona, a i když vnímá předloženou technickou novelu pozitivně, upozorňuje, že měnit pravidla na tak krátkou dobu přináší i značná negativa.  Bezodkladné zahájení prací na novém zákonu o veřejných zakázkách za účasti HK ČR proto považujeme i nadále za zásadní a očekáváme, že Ministerstvo pro místní rozvoj s HK ČR a dalšími zástupci podnikatelů zahájí na toto téma intenzivnější diskusi.

 

Dlouhodobým problémem zadávání veřejných zakázek je zdlouhavost. Z tohoto důvodu HK ČR vítá zavedení institutu koncentrace řízení, jehož využití umožní předcházet účelovému protahování přezkumného řízení ze strany konkurenčních firem. Nově bude muset například dotčená firma uvést veškeré důvody pro přezkum rozhodnutí zadavatele již při podání návrhu k ÚOHS a tyto důvody nebude moci později měnit. Dalším novelizačním bodem, který by měl vést ke zrychlení zadávacích řízení, je také zrušení povinnosti opakování výběrového řízení v případech, kdy byla podána (resp. může být hodnocena) pouze jediná nabídka. I tato povinnost v současnosti způsobuje v některých zadávacích řízeních zejména v oblasti výzkumu a vývoje neúčelné průtahy.

HK ČR však nesouhlasí s návrhem Výboru pro veřejnou správu a hospodářského výboru, aby se limit pro takzvané vícepráce zvýšil z 20 na 50 procent. To by znamenalo, že se cena veřejné zakázky může zvýšit až o polovinu ceny dosažené v soutěži. Zvýšení limitu pro vícepráce až na 50% je úprava s obrovským korupčním potenciálem.

Je zřejmé, že technická novela stále neřeší všechny aktuální problémy zadávání veřejných zakázek. Další zásadní otázky, kterými jsou lepší podpora malých a středních podniků, zavedení kritéria hospodářsky nejvýhodnější nabídky spolu s jasným metodickým výkladem, a důsledné zjednodušení a elektronizace zadávaní, musejí být z pohledu HK ČR řešeny v rámci zcela nového zákona o veřejných zakázkách. Rychlé a bezproblémové zadávání veřejných zakázek je jedním z důležitých pilířů hospodářského růstu ČR.

 

Lenka Vodná

Tisková mluvčí

 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Freyova 27  |  190 00  Praha 9 – Vysočany

tel.: 266 721 477 |mobil: 725 211 811

vodna@komora.cz  |  press@komora.cz  |  www.komora.cz