23. 11. 2021

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ - upřesnění mimořádného opatření MZČR s účinností od 23.11.2021

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ - upřesnění mimořádného opatření MZČR s účinností od 23.11.2021

Po úpravě je stanovena povinnost zaměstnavatele spočívající v zajištění rychlých antigenních testů (RAT) určených pro sebetestování. Tyto testy musí mít k dispozici vždy tak, aby je mohli v souladu s jejich povinností podle mimořádného opatření zaměstnanci postoupit kdykoliv.

Zaměstnavatelé jsou nyní povinni - zajistit (na své náklady) samotesty a to nejpozději k 29.11.2021.
 
Při nákupu antigenních testů dále doporučujeme řídit se přehledem testů k diagnostice onemocnění covid-19 uvedeným na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. V případě, že jste již předzásobeni testy, kterým byla udělena výjimka do 30. června 2021, pak platí, že pokud byly tyto testy uvedeny na trh v době platnosti výjimky (do 30. 6. 2021 vč.), je možné je používat pro sebetestování v případě, že nebyla vyčerpána jejich doba použitelnosti vyznačená na obalu. Pro budoucí nákupy však dle vyjádření SÚKL doporučujeme zvolit některý z antigenních testů označených v přehledu jako IVDst., neboť se s jistotou jedná o řádně certifikované testy pro sebetestování (pozn.: Jednoduchou pomůckou ke kontrole, zda-li se jedná o test pro sebetestování, je označení CE na obalu testu doprovázené čtyřmístným kódem označujícími notifikovanou osobu (nezávislou zkušebnu), která se povinně podílela na posouzení shody výrobku s platnou legislativou a vydala příslušný CE certifikát).

V současné chvíli není jasné, jak bude probíhat žádání o příspěvek na testy neočkovaných zaměstnanců, který byl původně realizován přes zdravotní pojišťovny prostřednictvím společné webové stránky samotesty-covid.cz.

Úplné znění níže viz přiložený PDF soubor

CMZS
Zdroj: HK-ČR, MZČR