26. 06. 2012

Stanovisko cechmistra k dopisu Jana Novotného ze dne 16.6.2012


    Vážení členové CMZS, kolegové a kolegyně, přátelé,

     Dovoluji si Vám touto cestou zaslat mé stanovisko k dopisu pana Jana Novotného.
Na úvod musím říci, že tento dopis považuji, co do obsahu, za velice nešťastný. Pana Novotného si velice vážím a vážit si budu pro jeho vysokou odbornost, která byla pro cech vždy přínosem. V dnešní době je velice nešťastné tříštit naše úsilí, které v posledních měsících a dnech nabírá na síle a správný směr. Cech dle mého názoru potřebuje takové odborníky, kterým bezesporu pan Novotný je. Bylo by chybou, aby na základě takových důvodů a nechci je bagatelizovat, které pan Novotný uvádí, odcházel z našich řad. Nevěřím, že by to byly právě tyto důvody, které ho vedli k rezignaci na členství v tak prestižní, uznávané a odborné organizaci, kterou cech je a bude i nadále a kterou v nemalé míře pan Novotný pomáhal vytvářet.

K jednotlivým bodům dopisu, který zpochybňuje naše jednání na VH ze dne 15.6 v Tišnově, se v jiné části (webové stránky cechu) vyjadřuje předseda dozorčí rady Ing. Petr Koktan. Jako cechmistr se k tomuto vyjádření ve všech bodech připojuji, neboť mne jen utvrdili ve správnosti mého rozhodnutí pokračovat v jednání VH. Jen věcné a konstruktivní jednání od nás členové očekávají. Jednání s výsledky, které naplňují stanovy a přispívají k posílení cechu a jeho členů v očích odborné i laické veřejnosti.
     Je třeba hledět do budoucna a vzájemnou úctou jeden k druhému přispět k spoluvytváření takové organizace, kterou si všichni přejeme.
     Věřím, že pan Novotný ještě zváží své rozhodnutí a že najdeme společnou cestu.

Ing. Petr Fráz
cechmistr CMZS-ČR

V Praze, dne 24.06.2012