24. 01. 2023

Školení: Trezorové zámky – zámky se zvýšenou bezpečností (ZVB) - 16. února 2023

Vážení partneři,

            S ohledem na stav ve znalostech a vzdělávání v oblasti mechanických zábranných systémů u pracovníků firem, zabývajících se jejich instalací, je pociťována nutnost obnovy vzdělávání v oboru zámečnictví – zámkařství. V důsledku této potřeby a s ohledem na získané zkušenosti pořádá společnost TREZOR TEST s r.o. cyklus školení problematiky zámkařství. Cyklus školení je určen především odborné veřejnosti – montážním a výrobním firmám v oblasti uzamykacích systémů, ale i pro odborné pracovníky bank, pojišťoven a bezpečnostních služeb.

            Těšíme se na Vaši účast - 16. února 2023 - přihláška níže ke stažení.

OBSAH ŠKOLENÍ

 

1.    Vývoj zámkových mechanizmů

2.    Rozdělení zámků – základní konstrukce

3.    Mechanické zámky

4.    Elektronické zámky

5.    Biometrické zámky

6.    Uzavírací zařízení trezorů – závorové mechanizmy

7.    Pasivní zabezpečovací prvky závorových mechanizmů

8.    Normativní požadavky – ČSN EN 1300

9.    Základní principy nedestruktivního a destruktivního otevírání ZVB

 

Na závěr školení bude jednotlivým účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování.

Upozornění:

       Podmínkou přijetí na školení je podaná závazná přihláška. Zájemci budou zařazeni podle pořadí došlých přihlášek. V případě zvýšeného zájmu budou následovat další školení v dalších termínech.

       O nezařazení do vybraného termínu budou zájemci informováni telefonicky a bude s nimi projednán jiný termín.

            Přijetí přihlášek nepotvrzujeme.

Za společnost Trezor Test - Zdenka Fišerová

CMZS