01. 02. 2013

Školení TREZOROVÉ TECHNIKY v Klecanech proběhlo


Cechmistr přítomné první den přivítal, poděkoval lektorům a v úvodu se účastnil velmi zajímavé přednášky o historii a vzniku trezorových úschovných objektů. Vzájemná výměna zkušeností mezi posluchači přispěla také k rozšíření jejich povědomí o trezorové mechanice.

I nadále budeme organizovat školení v rámci technické sekce o jejichž termínech a obsahu Vás budeme informovat na stránkách cechu a prostřednictvím e-mailu.

Ing. Petr Fráz - Cechmistr