05. 09. 2012

ŠKOLENÍ PODZIM 2012


Školení   PODZIM  2012

V návaznosti na jarní školení, která proběhla u firmy LOCKSMITH s.r.o. a H§B s.r.o. připravilo představenstvo CMZS další školení pro PODZIM 2012.  První série školení proběhne v říjnu na téma dveřní uzávěry – viz. níže. Další školení je v přípravě a bude se týkat problematiky trezorů a trezorových zámků. Jeho uskutečnění se předpokládá koncem listopadu.

ŠKOLENÍ – DVEŘNÍ  UZÁVĚRY
Místo konání:   Klecany, Na Vršku 67 ( sídlo společnosti TREZOR TEST s.r.o. )
         Termín:   23. až 25. října 2012
      Zahájení:   každý den v 09:00 hod
     Ukončení:   cca 16:00 hod ( eventuálně podle potřeby )
           Cena:   každému členu CMZS bude za jeden den školení fakturována ze strany cechu částka 600,- Kč bez DPH.

UPOZORĚNÍ: Školení lze absolvovat jako komplet ve třech dnech, případně je možné si vybrat jen jednotlivá témata (dny).
Maximální počet účastníků je 8. Přednost budou mít zájemci o celý běh. Každý přihlášený bude vyrozuměn o zařazení do školení.
V případě většího zájmu budou organizována další školení ve stejných tématech nebo i jen jednotlivá témata. 
  
23. října 2012
1.    Dveřní uzávěry a jejich komponenty – rozdělení, názvosloví a základní požadavky
2.    Nedestruktivní otevírání zajištěných – zaklapnutých dveří apod.
3.    Destruktivní otevírání zajištěných – zaklapnutých dveří apod.
4.    Funkce obyčejného zámku
5.    Nedestruktivní otevření obyčejného zámku
6.    Funkce dozického zámku
7.    Nedestruktivní otevření dozického zámku
8.    Funkce zámku pro cylindrickou vložku
9.    Nedestruktivní otevření zámku pro cylindrickou vložku
10.   Destruktivní otevření stavebních zámků zadlabacích
11.   Destruktivní otevření přídavných zámků

24. října 2012
1.    Rozdělení cylindrických vložek podle konstrukce - názvosloví a základní požadavky,
2.    Funkce cylindrických vložek
3.    Demontáž a montáž cylindrických vložek
4.    Otevírání cylindrických vložek – klíč pootočen
5.    Otevírání cylindrických vložek – systém picking a raking
6.    Otevírání cylindrických vložek – elektropick
7.    Otevírání cylindrických vložek – pistolpick
8.    Otevírání cylindrických vložek – systém Bump - Key
9.    Informace o impressioningové technice, otiskovací technice a další

25. října 2012
1.    Mechanické zábranné systémy – destruktivní překonávání cylindrických vložek.
2.    Rozdělení cylindrických vložek podle konstrukce - názvosloví a základní požadavky,
3.    Funkce cylindrických vložek
4.    Demontáž a montáž cylindrických vložek
5.    Nedestruktivní otevření zámku pro cylindrickou vložku
6.    Destruktivní překonání cylindrické vložky - rozlomení
7.    Destruktivní překonání cylindrické vložky - vytržení
8.    Destruktivní překonání cylindrické vložky – odvrtání

Odborný garant školení: Ing. Petr Fráz, Ing. Petr Koktan

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA: sekretariát - Tajemník Oldřich Říha nebo na Cechmistra - Ing. Petra Fráze