25. 08. 2013

Školení Domovník - zapojení CMZS prostřednictvím BZ do pilotního programu MVČR


Synergie preventivních projektů Bezpečná lokalita, Bezpečná země a Domovník – preventista

Dne 13. srpna 2013 se uskutečnilo praktické vzdělávání Domovníků – preventistů v sídle SBD „Krušnohor“ v Mostě k oblasti bezpečnosti a zabezpečovacích systémů. Školení se zúčastnili všichni domovníci a mentor Asistentů prevence kriminality, kteří byli na první pilotní školení pozváni.
Cech tak svým projektem začal významně spolupracovat a rozvíjet další smysluplné programy a činosti, které pomáhají seznamovat veřejnost s riziky zanedbání bezpečnostního hlediska komerčních objektů a obytných staveb.
 
Domovníci se seznámili s následujícími problematikami, které mohou v rámci své činnosti potřebovat:

- informace k profesi zámkař;
- informace k mechanickým zábranným prostředkům (zámky, mříže, dveře, folie, aj.);
- informace ke společnému preventivnímu projektu Ministerstva vnitra, Policie ČR a Cechu mechanických zámkových systémů ČR
  (CMZS) „Bezpečná země

- uzamykací systémy, cylindrické vložky;
- bezpečnostní dveře;
- systémy generálního klíče;
- nutná certifikace výrobků;
- klíčové hospodářství zejména u společných prostor v domě;
- systém uzamykání domů; nouzové otevírání;
- výměna klíčů, požadavky;Proškolení Domovníků, které zabralo více než tři hodiny, se ujal projektový manažer JUDr. Tomáš Koníček, z odboru prevence kriminality a Ing. Petr Fráz, cechmistr CMZS. V pracovní atmosféře nastínili záměry pilotního projektu Domovník, předali rady a informace k zabezpečení majetku a osob. Oba lektoři taté zodpověděli veškeré dotazy přítomných.  
 
Pilotní projekt Domovník – preventista je zkoušen v celkem pěti místech ČR. Jde o Rotavu, Obrnice, Orlovou, Frýdek-Místek a Břeclav. Od 1. července 2013 je zaměstnáno celkem 17 domovníků na 50 hodin měsíčně s pomocí finanční dotace Ministerstva vnitra na Program prevence kriminality. Projektový záměr pilotního projektu prevence kriminality „Domovník – preventista“ je přímou odpovědí na stávající potřeby obcí zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek, posílit osobní odpovědnost občanů za dodržování bezpečnostních standardů, společenských norem a nastolit systém opatření v rámci triády situační prevence kriminality: bezpečný občan – bezpečný dům – bezpečná lokalita.Zdroj: MVČR, CMZS

Správní sekce, Cechmistr.