03. 12. 2012

Setkání CMZS a AZKS v Klecanech 29.11.2012


Spolupráce s Asociací zámkových a klíčových služeb ČR

    I přes nepřízeň počasí se ve čtvrtek 29.11.2012 uskutečnilo ve společnosti TREZOR TEST s.r.o. v Klecanech společné setkání zástupců AZKS a CMZS. Za AZKS byl přítomen prezident pan Jan Novotný,  viceprezidenti paní Mgr. Jitka Ivanovová, pánové Doc. Ing. Arnošt Bajer, CS., Boris Mahdal a zástupce DR AZKS pan Mgr. David Blahák. Za CMZS se jednání zúčastnil cechmistr pan Ing. Petr Fráz a za DR cechu pan Ing. Petr Koktan.  Předmětem jednání bylo vzájemné sladění tezí možné spolupráce.

    Na základě bohaté diskuse byly vytýčeny následující možné směry další spolupráce:

-    Spolupráce a realizace formulářů pro nouzové otevírání
-    Vydávání společného ryze technického časopisu ZÁMKAŘ
-    Pořádání společných odborně-společenských workshopů  ve spolupráci s českými výrobci zámkové a zabezpečovací techniky
-    Společná odborně-technická školení
-    Společná školení zaměřená na manažerské, prodejní a další dovednosti
-    Společná účast na zahraničních jednáních – ELF, výstav, veletrhy atd.

Celé jednání proběhlo v přátelské atmosféře a bylo všemi účastníky hodnoceno kladně. Bylo dohodnuto, že uvedená témata se předají členům obou organizací k diskuzi a na základě vzešlých připomínek budou při příštím setkání, které se předpokládá na dubnu 2013, jednotlivé body rozpracovány do konkrétních realizačních kroků.

Zpracoval: Ing. Petr Fráz, Ing. Petr Koktan