01. 09. 2012

Setkání CMZS a AZKS v Klecanech


30.08.2012 proběhlo v Klecanech u  Prahy neformální setkání na půdě firmy TREZOR TEST, na pozvání p. Koktana, předsedy dozorčí rady CMZS.
Setkání se zúčastnila část vedení CMZS v čele s Cechmistrem a také zástupci AZKS vč. prezidenta asociace p. Novotného. Kromě nástinu cechovních záležitostí, které nás čekají do konce roku, o kterých budeme včas informovat využil Cechmistr p. Fráz vzniklé situace a uvolněné atmosféry neformálního setkání, k rozhovoru s prezidentem asociace AZKS.

Cecmistr vyslovil přání aby se obě organizace zamyslely nad spoluprací a možnostech vzájemné výměny zkušeností a podpoře. Prezident odpověděl, že tento návrh se mu jeví jako perspektivní a přislíbil, že bude projednán na nejbližším zasedání AZKS. Výsleky a náměty na spolupráci tak obě strany projednají při dalším setkání.Tomáš Pospíšil - Správní sekce