06. 10. 2013

Schválená autorizace pro profesní kvalifikaci


Vážení členové, kolegové,

Hospodářská komora České republiky, ve spolupráci s Cechem mechanických zámkových systémů ČR, rozšířila své portfolio zkoušek profesních kvalifikací. S platností od 1. října 2013 má oprávnění zkoušet také profesní kvalifikaci s názvem „Zámkař“.

První uchazeči budou prozkoušeni ve Školicím středisku TREZOR TEST – Klecany - Středočeský kraj, které je prvním schváleným kontaktním a zkušebním místem.

Co uchazeče o zkoušku čeká? Uchazeč o zkoušku musí prokázat, že je schopný se orientovat v technické dokumentaci pro výrobu a montáž bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků; v postupech nouzového otevírání zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů; navrhnout systém mechanického zabezpečení objektu; provádět montáž a opravy zámků; navrhovat, vyrábět a montovat systém generálního a hlavního klíče; vyrobit všechny druhy klíčů; otevírat bezpečnostní cylindrické vložky, zámky, dveře, úschovné objekty a automobily.

Autorizovaní zástupci Hospodářské komory České republiky jsou odborníky v dané problematice s letitou praxí. Každodenně se pohybují v tomto oboru a s ohledem na uvedenou spolupráci garantuje Hospodářská komora České republiky uchazečům o zkoušky profesionální přístup a vysokou odbornost zkušebního procesu včetně nejvyšší kvality vydaného osvědčení o absolvování zkoušky.

Zámkař- přihláška ke stažení ZDE

Kvalifikace
Zámkař (69-038-H)

Hospodářská komora České republiky z rozhodnutí č. j. MV-104130-5/OBVV/VO-2013 Ministerstva vnitra má oprávnění provádět zkoušky profesní kvalifikace zámkař (kód: 69-038-H).

Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru zámkař nebo absolvoval rekvalifikační kurz.

Získání dokladu o zkoušce zámkař představuje potvrzení, že její úspěšný absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný se orientovat v technické dokumentaci pro výrobu a montáž bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků;v postupech nouzového otevírání zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů; navrhnout systém mechanického zabezpečení objektu; provádět montáž a opravy zámků; navrhovat, vyrábět a montovat systém generálního a hlavního klíče; vyrobit všechny druhy klíčů;otevírat bezpečnostní cylindrické vložky, zámky, dveře, úschovné objekty a automobily.

Za Hospodářskou komoru České republiky se zkoušky účastní odborníci z praxe, konkrétně se jedná o vybrané členy Cechu mechanických zámkových systémů ČR (http://cmzs.cz/). Tímto garantuje klientovi zkoušky, že bude jeho odbornost posuzovat autorizovaný zástupce, který se každodenně v oboru pohybuje.

Informace ke zkoušce
K výkonu zkoušky je nutný pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky, nářadí a pracovní pomůcky potřebné ke zkoušce.
Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na http://www.narodni-kvalifikace.cz/ ve skupině osobní a provozní služby.

Kdo zkouší?
Zkoušku provádí Hospodářská komora České republiky.
Autorizovanými zástupci jsou:

Ing. Václav Nepraš
Jaromír Urbanec
Ing. Kamil Maryško
Ing. Petr Fráz
Ing. Petr Koktan

Informace k odborné stránce zkoušky Vám poskytne
pan Ing. Petr Fráz, Cech mechanických zámkových systémů ČR, petr.fraz@cmzs.cz.

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?
Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Následně obdrží klient zkoušky pozvánku, ve které dostane podrobnější informace.

Kontakt pro zasílání přihlášek: zkousky@komora.cz

Doba trvání zkoušky je 3 až 4 hodiny.

Místo zkoušení
Školicí středisko TREZOR TEST – Klecany, Středisko CMZS-ČR

V případě, že zájemce o zkoušku není absolvent rekvalifikačního kurzu a není si jistý, zda jeho odbornost je dostačující k vykonání zkoušky, nabízíme konzultace před zkouškou s autorizovaným zástupcem, tj. s odborníkem, který zkoušku bude provádět.

Cena a délka zkoušky
Kód profesní kvalifikace
Název profesní kvalifikace
Délka trvání zkoušky
Cena za zkoušku bez DPH
69-038-H
Zámkař
3-4 hodiny
8750,--


Správní sekce - Tomáš Pospíšil