03. 11. 2014

Rozhovor s výrobcem: SHERLOCK - Assa Abloy


Vážení kolegové, členové,

přinášíme Vám rozhovor pořízený s jedním z vystavovatelů na veletrhu FS-Days 2014.

Otázky kladl za CMZS: Tomáš Pospíšil - TP
Odpovídal za SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o.: Milan Biskup - MB


„Projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ má bezpochyby smysl i silný růstový potenciál.“

 

Veletrh FSDays patří v posledních letech mezi významné prezentační akce v oboru zabezpečovací a protipožární techniky. Mezi zúčastněnými profesionály nemohou chybět zástupci renomovaných firem, ale ani Cech mechanických zámkových systémů ČR, coby sdružovatel těchto profesionálů a odborný garant poskytující podporu jejich kvalitním a certifikovaným produktům.

Významnou část této podpory dnes tvoří projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ, jehož kvalitu dokládá (mimo jiné) i oficiální záštita Ministerstva vnitra ČR, Odboru prevence kriminality. A jaký konkrétní význam má tato podpora pro samotné výrobce a odborné dodavatele? Na toto téma jsem přímo na veletrhu FSDays 2014 položil několik otázek panu Milanovi Biskupovi, obchodnímu řediteli společnosti SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o., která patří mezi nejvýznamnější dodavatele bezpečnostních a protipožárních dveří na trhu v České republice.

 

TP, CMZS: Pane řediteli, společnost SHERLOCK je součástí projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ od samého počátku. Jaké byly vaše pohnutky do projektu vstoupit?

 

MB, SHERLOCK: Společnost SHERLOCK do projektu vstoupila nejen jako jeho „pasivní uživatel“, ale de-facto i jako jeho aktivní spolutvůrce. Nebyli jsme dlouhodobě spokojeni s tím, že i přes fungující poradenské či prevenční orgány a instituce nedostávají občané dostatečné množství relevantních informací, podkladů či doporučení v oblasti správného zabezpečování osob a majetku mechanickými zábrannými prostředky a že tuto neznalost potom snadno zneužívají neseriozní dodavatelé.

 

TP, CMZS: Znamená to, že vaším prvotním impulsem směrem k projektu byl nedostatek odborné osvěty?

 

MB, SHERLOCK: Přesně tak. V důsledku toho, že lidé často vůbec netuší, jaké zabezpečení a jaké produkty mají od dodavatele požadovat, vydávají se často na milost náhodě. Když napoprvé „natrefí“ na skutečné profesionály, mají štěstí. Dostanou jak vysvětlení dané problematiky, tak i seriozní nabídku produktů, které budou jejich očekávání skutečně splňovat. Když ale občan jako první osloví dodavatele, který na trhu s bezpečnostními produkty parazituje tím, že za nižší cenu nabízí výrobky, které regulérní zkušebnou nikdy neprošly, jsou obvykle z „no name“ asijské produkce, často nejsou schopny plnit ani funkci stavebního výrobku a o jejich nulové průlomové odolnosti nás přesvědčili i pracovníci útvaru URNa Policie ČR, kteří jejich odolnost reálně vyzkoušeli - v takovém případě občan dostane jen účelové a zkreslené informace a teprve po čase začne zjišťovat, že například s jeho novými dveřmi asi něco nebude v pořádku…

 

TP, CMZS: A jaké nebezpečí takovému - v podstatě podvedenému občanovi - reálně hrozí?

 

MB, SHERLOCK:  Když mu dveře jen začnou rezivět nebo přestane fungovat zamykání, může být ještě rád. Když mu ale někdo vykrade byt tím, že dveře otevřel otvírákem na konzervy… Nejen, že je okraden, ale pojišťovna mu v takovém případě obvykle nevyplatí téměř žádnou náhradu, A to už je průšvih... Právě proto jsme doslova vděční, že se zde našla skupina lidí, kteří vyslyšeli naše požadavky a díky svým schopnostem i odborným kompetencím vdechli život projektu, o kterém dnes říkám, že má bezpochyby smysl a současně i značný růstový potenciál.

 

TP, CMZS: Užitečnost projektu pro občanskou veřejnost je tedy zřejmá. Co ale odborná veřejnost? A co přináší projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ přímo do vašeho podnikání?

 

MB, SHERLOCK: Důležité je především to, že projekt již dávno překročil rozměry běžné činnosti odborného sdružení CMZS a stal se reálným celostátním projektem podporovaným kromě zmíněného odboru Prevence kriminality MVČR i dalšími důležitými subjekty, jako jsou pojišťovny, odborné zkušebny, do podpory se zapojila i Městská Policie, o projekt se již aktivně zajímají i média. Navíc má projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ slušně „našlápnuto“ i na mezinárodní úrovni. A toto vše již není jen prevenční činnost vůči občanovi. Toto už je součinnost široké odborné veřejnosti, skutečná spolupráce na smysluplné věci.

 

Jestliže „hlavním klíčem“ projektu k prosazování odbornosti a kvality se stal „certifikovaný výrobek“ a souhrn těchto prověřených certifikovaných a všemi zúčastněnými garanty doporučených produktů vychází již druhým rokem ve formě kvalitního katalogu, potom je zcela zřejmý i dopad projektu na naše podnikání: z pohledu marketingu jde o zcela nový „prezentační kanál“, díky kterému se společnostem v katalogu uvedených dostává výjimečného postavení mezi podobnými firmami. Společnost, která je prokazatelně oprávněně prezentována jako prověřený, seriozní a profesionální dodavatel a její produkty mají oficiální záštitu nejvyšších institucí, je bezpochyby laickou i odbornou veřejností postupně stále více vnímána jako ten nejvhodnější možný dodavatel.

 

Udržet si tento vysoký kredit samozřejmě není jednoduché, stojí to mnoho úsilí a času. Ale podpora naší práce prostřednictvím projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ toto vynaložené úsilí reálně vrací a stoupající kredit společnosti SHERLOCK je dnes již nepřehlédnutelný. Proto se také stále více sami stavíme i do opačné role, kdy aktivně projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ sami veřejně propagujeme.

 

TP, CMZS: Máte na mysli využívání grafických komunikačních prvků projektu nebo vámi zveřejňované videozáznamy rozhovorů s předními pracovníky projektu?

 

MB, SHERLOCK: Ano, společnost SHERLOCK podporuje BEZPEČNOU ZEMI zejména využíváním grafických vizualizací projektu ve svých prezentacích. Mimochodem - ten „zelený preclík“, coby logo BEZPEČNÉ ZEMĚ, je velmi zdařilá a silná grafika, je to srozumitelné a lidé si to pamatují. A zmíněná videa jsou samozřejmě ještě cílenější podpora nejen BEZPEČNÉ ZEMĚ, ale i lidí, bez kterých by tento projekt nebyl tam, kde je. Děkujeme proto za poskytnuté rozhovory především panu JUDr. Tomášovi Koníčkovi, odbornému konzultantovi Odboru prevence kriminality z Ministerstva vnitra České republiky (video níže) a panu Ing. Petrovi Frázovi, Cechmistrovi CMZS (video níže). Poděkování samozřejmě patří i Vám, pane Pospíšile, za příkladnou spolupráci na společném díle.

 

TP, CMZS: Pane Biskupe, děkuji za tento obsáhlý a objasňující náhled na smysluplnost projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ a přeji Vám, ať se společnosti SHERLOCK v České republice stále daří.

CELÉ VIDEO - Ing. Petr Fráz


CELÉ VIDEO - JUDr. Tomáš Koníček

_____________________________________________________________________________

Za CMZS Tomáš Pospíšil, 2. Zástupce cechmistra, Mistr Správní sekce.