20. 01. 2012

Reakce na aktivity AZKS

Vážení členové CMZS,

reagujeme tímto na současné aktivity AZKS, která měla původně fungovat jako úzce specializované sdružení věnující se problematice nouzového otevírání zámkové a trezorové techniky.

Tyto činnosti měly být prováděny v rámci Technické sekce Cechu, s čímž také současní představitelé AZKS souhlasili. Z nepochopitelných důvodů však současní představitelé AZKS na VH Cechu ve Vyškově od všeho dohodnutého odstoupili. Až sem všechno v pořádku. Pokud mají dojem, že současné možnosti Cechu jim neumožňují dostatečný prostor pro provádění vlastní odborné spolkové činnosti, je účelné, aby tuto prováděli nezávisle v rámci svého vlastního odborného sdružení.

Současné aktivity AZKS však vnímáme jako pokus o vznik konkurenční asociace, vedené členy Cechu s neuspokojenými ambicemi, které jste vy - členové nezvolili do správních orgánů Cechu. Svým programem, strukturou a svými cíli navíc AZKS opisuje a kopíruje myšlenky přednesené novým představenstvem cechu na VH ve Vyškově.

Je třeba netříštit společné úsilí a problematiku oboru projednávat na jediné platformě - na půdě Cechu. Podporujeme veškerá specializovaná uskupení, pokud však nemají politické ambice.

Cechmistr a vedení cechu MZS ČR