29. 06. 2015

Reakce CMZS na článek o testu AZKS cylindrických vložek v MF DNES


V Praze dne 25.6.2015

Vážené kolegyně a kolegové, členové cechu.

Na základě dotazů a podnětů, které jsem od vydání „nezávislého testu cylindrických vložek“ v příloze tisku MF Dnes obdržel, Vám sděluji stanovisko k tomuto „testu“.

(TEST KE STAŽENÍ / SHLÉDNUTÍ ZDE)

Bohužel se zde potvrdilo, že ušlechtilá myšlenka byla realizována uspěchaně a zcela s absencí odborného dohledu. Jsme velmi zneklidněni neprofesionalitou AZKS, která měla jako odborný garant zastřešit článek s tzv. nezávislým testem cylindrických vložek, zveřejněný v MF Dnes 16. 6. 2015.

Namísto odborné informace koncepčního fungování bezpečnostních tříd dle platných evropských norem k problematice bezpečnosti a kontroly dovýroby klíče, jsou laickému spotřebiteli podsouvány výsledky testu dle zavádějících kritérií. Vítězem testu je udávána cylindrická vložka bez ochrany proti odvrtání (klíče jde přikoupit jen po předložení karty, výrobce kontroluje, zda je zámečníci nevyrábějí bez ní).

Dále považujeme za velmi neprofesionální, když údajně vzhledem k chybě při grafickém zpracování, došlo k chybnému bodovému ohodnocení některých cylindrických vložek (tištěná a elektronická verze článku jsou rozdílné), což vede k poškození těchto produktů na trhu.

K celé problematice se navíc nevyjádřila, neboť nebyla přizvána, státem akreditovaná zkušební laboratoř, která by zaštiťovala provedení takového "nezávislého" testu (nebo alespoň dozoru nad ním). Právě svým kreditem by podpořila správnost vyhodnocení či vůbec validitu takových testů dle metodiky platných průlomových norem ČSN EN 1627:2012 a aplikaci nástrojů v této metodice použitých dle jednotlivých RC tříd. Díky absenci jakékoliv odborné autority, tedy zkušební laboratoře, která má jako jediná mandát pro to, aby potvrdila relevantnost tohoto testu, je jakékoliv takové testování a jeho výsledky zavádějící a lehce zneužitelné ke komerčním účelům.

S vážnými obavami shledáváme zveřejněný článek pro širokou veřejnost jako velmi matoucí, na jehož základě mohou občané ve svém výběru prostředků k zabezpečení svého majetku skutečně pochybit. Celkově vnímáme vzniklou situaci za důsledek neodborného přístupu AZKS. Velmi nás mrzí, že takto AZKS ztrácí svoji důvěryhodnost, jak mezi odbornou veřejností, tak i mezi svými členy.

S pozdravem

Ing. Petr Fráz, Cechmistr CMZS-ČR

ZPRÁVA KE STAŽENÍ ZDE

Rev:01 - 6.7.2015
Správní sekce, na základě podnětu člena představenstva, opravuje chybnou informaci ve vyjádření CMZS, ohledně dovýroby klíče vítězné vložky – dle článku Testu vložek AZKS (3. Odst. 4. a 5. Řádek). Za původně chybnou informaci se tímto omlouváme.
Tato oprava nijak nemění charakter a stanoviska CMZS vyplývající z tohoto vyjádření.

Za Správní sekci: Tomáš Pospíšil