19. 09. 2016

První školení o nové Normě 73 44 00 - Středočeský kraj


Vážení kolegové, členové,

ze středočeského krajského úřadu k nám dorazila první informace ohledně zahájení vypisování termínů školení o nové normě 734400. Níže informuje pan Fára...


"Dobrý den,

na stránkách kraje se již objevila na dvou místech informace o našem semináři k zabezpečení škol a nové Normě 73 44 00 / Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení (viz níže)"https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality/-/blogs/kraj-poradal-dalsi-z-rady-odbornych-seminar-k-zabezpeceni-skol  a

https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/prevence-kriminality

 

Hezký den přeje

Milan Fára

 

 

JUDr. Milan Fára

vedoucí oddělení prevence a koncepce

Odbor školství, mládeže a sportu

 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

telefon: 257 280 424

e-mail: faram@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz