01. 03. 2014

První školení na trezory, Klecany 2014První školení CMZS v roce 2014

Jak již bylo na našich www stránkách avizováno, proběhlo dne 26. února 2014 další školení,  zejména pro členy CMZS na téma TREZOROVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ. Účast na školení byla samozřejmě nabídnuta i našim spřáteleným profesním organizacím – AZKS a AGA.
    Školení absolvovalo celkem sedm členů cechu ze čtyřech firem a jeden nečlen ze Slovenska. Jako již při předchozích školeních provázel účastníky tým lektorů pánové Urbanec, Schwarz a Koktan. Přednášená témata byla uvedena na pozvánce, proto je dále neuvádíme.
    Absolventi i lektoři se shodli na názoru, že školení bylo pro všechny přínosem, neboť i lektoři se v převážné většině při školeních dozvědí od účastníků nové informace. Celkově lze shrnout úspěšnost školení do prohlášení jedno z účastníků - ,, Získal jsem zde řadu nových podnětů ,,. 
    Technická sekce pod vedením cechmistra pana Ing. Oldřicha Schwarze připravuje opakování tohoto školení na květen 2014. Na přelomu března a dubna je plánováno školení na téma – Dveřní systémy. Bližší informace Vám budou včas poskytnuty prostřednictvím webových stránek a e-mailem.

Ing. Petr Koktan