14. 05. 2012

První etapa jarních školení splněna


Školení pořádaná Cechem : první etapa jarních školení splněna


    Jak bylo inzerováno, připravila technická sekce Cechu pro jaro 2012 dvě odborná školení se zaměřením na nouzové otevírání MZS a automobilů. První z inzerovaných školení proběhlo ve dnech 27.4. a 28.4. 2012 ve školícím středisku společnosti Locksmith s.r.o., v Sokolově. V úvodu školení se uskutečnila velmi zajímavá exkurze ve firmě WITTE Automotive v Nejdku. Účastníci shlédli za doprovodu pracovníků WITTE Automotive metrologické středisko, zkušebnu a část výroby, zejména se zaměřením na produkci automobilových zámků.  Za umožnění této exkurze je třeba poděkovat především paní Mgr. Martině Poštové – HR marketing WITTE Automative.
    Po  přesunu do školícího střediska bylo zahájeno vlastní odborné školení se zaměřením na základní metody překonávání otvorových výplní, jak nedestruktivní tak i destruktivní. Toto téma pokračovalo i sobotní dopoledne. Odpoledne bylo věnováno nouzovému otevírání automobilů.
    Celkem se školení účastnilo devět členů cechu, kterým se po celou dobu odborně  věnovali oba lektoři pan Antonín Roll a pan Evžen Ivanov, za což jim patří upřímné poděkování. Na zajištění a zdárném průběhu školení měla lví podíl paní Mgr. Jitka Ivanovová – vynikající organizátorka.
    Všichni účastníci  školení kladně hodnotili náplň, praktické ukázky, výměnu informací a  přístup lektorů.
Za CMZS
 
Petr Koktan