04. 12. 2018

Projekt ZABEZPEČTE SE je zahájen


Vážené kolegyně a kolegové

Zajisté jste již zaznamenali v médiích na ČT 24 a NOVA, prezentaci projektu „Zabezpečte se“, projektu, který jsme připravili ve spolupráci s PČR a MV ČR. Dne 29.11. proběhla TK na prezidiu PČR, kde byl oficiálně před novináři představen projekt „Zabezpečte se“. Na TK nás v době mé nepřítomnosti reprezentoval velmi dobře můj zástupce Tomáš Pospíšil.

Jak jsem avizoval na VH v Plzni, jedná se o preventivní projekt, který má několik cílů. Z těch hlavních jednak sdělit veřejnosti, jaká pravidla a zásady je třeba dodržovat při řešení zabezpečení majetku. A jednak , kde právě dostanou ty správné rady a to je velká podpora naší členské základny, která tak dostává obrovský kredit odborníků v daném oboru. Chtěl bych Vás v tomto směru požádat, aby jste dodržovali při řešení zabezpečení majetku našich občanů, primárně doporučené produkty s certifikací v bezpečnostních třídách. Tak jak to vždy zdůrazňujeme v našem projektu Bezpečná země, jehož rozšířením je právě nyní odprezentovaný projekt Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i sousedům.

Tak jak jsem předpokládal, již nyní během prvních dnů dochází k velkému zájmu ze stran společností i jednotlivců být zapsaný na seznamu doporučených kontaktů. Zde Vás ujišťuji, že nedojde k žádnému rychlému doplňování naší členské základny, neboť jedině člen cechu může být zapsán do tohoto seznamu. Podmínky řádného členství jsou všem veřejně dostupné na našich webových stránkách cechu.

Jaké jsou další plány - již nyní pracujeme na rozšíření této aplikace a chystám doplnění o mechatronické produkty a trezorové skříně na zbraně. Vše bude v realizaci v první polovině roku 2019. Tedy podpora našeho cechu a členů cechu tímto projektem významně stoupla. Rád bych Vám všem poděkoval za Váš přístup a zejména podporu, bez které bychom nedosáhli ani zdaleka takových úspěchů.

Děkuji a přeji hezký a úspěšný prosinec

S pozdravem

Ing. Petr Fráz - cechmistr

Přinášíme níže některé odkazy na media a tiskové zprávy, též bude vše na našich webových stránkách cechu: