31. 01. 2021

Problematika dopadu na životní prostředí v kovodělné výrobě

Vážení členové, kolegové,

 

CMZS dostala k dispozici pro připomínkování Návrh rozhodnutí k environmentálnímu řízení a výkonnosti – Odvětvový referenční dokument pro kovodělné výrobky: https://www.komora.cz/legislation/eu-19-21-odvetvovy-referencni-dokument-pro-kovodelne-vyrobky-t5-2-2021/

V rámci členů výrobců, kteří mají na území EU (a někteří přímo v ČR) své výrobní kapacity,  se jedná o neopomenutelné hledisko. Zejména jedná-li se o kovodělnou výrobu, která znamenala hlavně v minulém století obor, který měl značné dopady na kvalitu životního prostředí.

Záměrem tohoto dokumentu je podpora všech organizací v odvětví výroby kovodělných výrobků, které se zaměřují na relevantní environmentální aspekty, přímé i nepřímé, s cílem najít informace o osvědčených postupech v oblasti environmentálního managementu a příslušných environmentálních vlastnostech specifických pro dané odvětví, stejně tak ukazatele pro měření jejich vlivu na životní prostředí a měřítka excelence. Cílovou skupinou tohoto dokumentu jsou firmy patřící do odvětví výroby kovových výrobků, zejména firmy s následujícími kódy NACE 24, NACE 25, NACE 28, NACE 29 a NACE 32.

V příloze naleznete dokumenty – EU 19_21 EK Návrh rozhodnutí a EU 19_21 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)

Připomínky z řad členů výrobců k dokumentu lze zasílat ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu smyckova@komora.cz do 5. 2. 2021.