10. 06. 2022

Proběhlo odborné školení o bezpečnostních prvcích

V květnu proběhlo odborné školení, na které zavítala řada členů CMZS, AZKS i například zástupci HZS. Téma je více než zásadní - problematika požárních a bezpečnostních norem u prvků osazených na dveřích v únikových a evakuačních koridorech staveb. Realitou je, že mnoho instalací v obchodních domech, veřejných institucích apod. neodpovídá předepsaným standardům a je řešeno nevhodně či přímo nesprávně. Proto vznikl požadavek zaměřit se na tuto problematiku, kterým bychom rádi otevřeli dialog s provozovateli a správci výše zmiňovaných budov, abychom situaci začali řešit.

Tomáš Pospíšil, CMZS

Certifikované bezpečnostní prvky pro únikové cesty

Na základě požadavku vzešlého na zasedání Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR, konaného 1.6.2021, byl generován požadavek na prověření kolize bezpečnostních a požárních norem. Vznikla pracovní skupina, která měla identifikovat případnou kolizi mezi požadavky požární bezpečnosti – únikové cesty a požadavky na zabezpečení majetku. Pracovní skupina prověřila požadavky platné normy ČSN EN 73 0831, Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory.

Na základě těchto požadavků byly probrány možnosti osazení certifikovaných zámků s panikou funkcí, bezpečnostních kování a rozvorových mechanizmů certifikovaných v bezpečnostní třídě RC2, RC3 a RC4 dle ČSN EN 1627 a současně splňujících požadavky kladené na blokaci únikových východů. V současné době je na našem trhu dostatečné množství uzamykacích systémů splňujících požadavky norem pro paniková kování ČSN EN 179 (paniková klika) nebo ČSN EN 1125 (paniková hrazda) které současně splňují bezpečnostní požadavky.  

Pracovní skupina zkonstatovala, že je nutné poskytnout informace o platné legislativě, sortimentu výrobků a požadavcích na montáž požárně bezpečnostních zařízení montážním firmám a zámkařům, kteří se věnují instalaci těchto zařízení. Pracovní skupina se dohodla na uspořádání školení pro členy Cechu mechanických zámkových systémů ČR a pro Asociaci zámkových a klíčových služeb ČR s možností proškolení i ostatních zájemců z řad instalačních firem.

Ve dnech 13. a 17. května 2022 proto proběhlo v Brně a v Praze školení na téma  „Certifikované bezpečnostní prvky pro únikové cesty“. Školení se zúčastnilo celkem 35 osob jak z řad zámečnických firem, tak z firem které se věnují instalacím elektronického zabezpečení. V Brně se školení uskutečnilo v prostorách společnosti AD SECURITY, v Praze se dopolední školení uskutečnilo v prostorách Hospodářské komory na Florentinu a v odpoledních hodinách v prostorách společnosti H&B Group.

 
Ing. Ladislav Kratochvíl, AZKS, AD SECURITY s.r.o.


školení paniky 1

školení paniky 2