12. 12. 2012

Příprava Technické normy


V rámci úkolu ÚNMZ zařazeného do Plánu standardizace – Programu rozvoje technické normalizace na rok 2012-2013 „posílení efektivního zapojení slabších stran do technické normalizace“, jsme se zapojili do přípravy technické normy . V rámci projektu BZ vzniká pracovní skupina, která se zapojí do systému spolupracujících subjektů.

Náš Cech bude tak moci své zkušenosti a poznatky převést do technické normy, která bude zaměřena na bezpečnostní prvky mechanického zabezpečení, zábraných prostředků s důrazem na certifikaci.  Naše snaha byla podpořena vedením Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

O aktuálním dění Vás budeme informovat na našich www stránkách v rubrice technická sekce.

Ing. Petr Fráz - Cechmistr