17. 09. 2012

Prezentace Cechu na pozvánku oslav Prahy 11


V neděli 16.09.2012 vyvrcholily oslavy 36. narozenin Městské části Praha 11 - Jižního Města. V neděli dopoledne začal program s názvem "den pro celou rodinu" a "den bezpečnosti". V rámci tohoto programu se veřejnosti představil Cech MZS-ČR s projektem BEZPEČNÁ ZEMĚ, na pozvání MěÚ Prahy 11. Současně byly k vidění i složky integrovaného záchranného systému, ukázky Městské policie a hasičské techniky.
Cech zde rozdával letáčky a informační brožury, propagující služby členů. Informoval o možnostech nabídky, služeb, jak poznat provozovny našich členů a o čem je projekt BZ. Současně pro ukázku zabezpečení vchodu do bytu-domu, zapůjčila firma SHERLOCK exponát, na kterém se demonstrovala správná kombinace dveřních komponent - kování, vložka s vysvětlením výhod certifikovaných výrobků.oficiální fotogalerie Měú Praha 11 - den bezpečnosti:
http://www.praha11.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2395&slozka=1&xsekce=2394&galerieshow=26648&

Tomáš Pospíšil - Správní sekce