03. 11. 2013

PRAGOALARM 2013 - slovem a obrazem


Vážení, členové, kolegové a kolegyně,

Na letošním veletrhu zabezpečení PRAGOALARM 2013 Cech úspěšně představil novinku, KATALOG DOPORUČENÝCH VÝROBKŮ, s kompletním seznamem všech členů a kontaktů na ně, který má usnadnit výběr zabezpečení pro občany, širokou laickou ale i odbornou veřejnost. O katalog byl ze strany návštěvníků velký zájem a jeho koncepci kladně hodnotili všichni zúčastnění výrobci a také Policie ČR spolu s Ministerstvem Vnitra ČR.
Katalog totiž přímo navazuje na další materiál - TNI, technickou normalizační informaci o doporučených úrovních a způsobech mechanického a elektronického zabezpečení objektů a staveb. Na tomto dokumentu se CMZS také podílel. Tato publikace opět doporučuje a informuje v ucelené formě, jak se vhodně zabezpečit podle lokality stavby, charakteru užívání objektu a dalších faktorů.

Letošní ročník tedy odstartoval další významný milník v projektu BEZPEČNNÁ ZEMĚ a jeho vnímání veřejností. Jde o první konkrétní a komplexní nástroj, jak můžeme pomoci občanům - našim zákazníkům, jaké zboží si vybrat a mít přitom jistotu, že udělali správnou volbu!
Distribuce katalogu všem členům proběhne na letošní druhé VH v Listopadu a také bude katalog distribuován na státní instituce, městské úřady a další.
Zde se můžete v obrazovém průvodci podívat na úvodní chvilky z veletrhu.


OBRAZOVÝ PRŮVODCE STAVBY STÁNKU A ZAHÁJENÍ PRAGOALARMU ZDE


Průběh 20. ročníku mezinárodního veletrhu Pragoalarm 2013, MVČR informuje

Ve dnech 23. až 25. října 2013 se na pražském Výstavišti v Holešovicích uskutečnil jubilejní 20. ročník mezinárodního veletrhu zabezpečení & požární ochrany PRAGOALARM 2013 a 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných budov a Smart technologií PRAGOSMART.

Společnost Incheba Praha pořádá veletrh ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, které bylo významným partnerem tohoto veletrhu i při všech předcházejících ročnících. Proto také poskytl ministr vnitra ČR záštitu 20. ročníku veletrhu zabezpečení a požární ochrany.

 Koncepce jubilejního ročníku PRAGOALARMU navázala na úspěšný model z roku 2012. Konal se uprostřed pracovního týdne, čímž podtrhl své zaměření na profesionály v oboru a potenciální investory z komerční i soukromé sféry. Veletrh dále oslovil zejména realizační/montážní firmy, bezpečnostní a IT manažery firem, odborníky ze stavebnictví, zástupce bezpečnostních služeb a silových složek státu.

 
Resortní účast

Ministerstvo vnitra a Policie ČR se na veletrhu prezentovaly spolu se zástupci Cechu mechanických zámkových systémů ve formě Poradenského centra pro veřejnost. Společně s Cechem mechanických zámkových systémů v ČR opětovně propagovali úspěšný preventivní projekt „Bezpečná země“ a svůj dlouhodobý program „Bezpečná lokalita“. Cílem činnosti Poradenského centra bylo poskytnout návštěvníkům inspiraci, rady a základní informace o možnostech zabezpečení a nabídnout ucelený přehled produktů a služeb dostupných na českém trhu. Zástupci z Krajského ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy podpořili doporučení na instalaci certifikovaných a schválených výrobků také řadou příkladů dobré praxe ze své činnosti..  

I přes jednoznačný trend propojování zabezpečení s IT byl věnován dostatečný prostor pro prezentaci přehlídky mechanických zábranných systémů, které jsou i nadále základním kamenem zabezpečení komerčních i soukromých budov. Tento sektor přináší své novinky a inovaci v podobě mechatronických systémů.

 
Hlavní doprovodná akce

Hlavní doprovodnou aktivitu veletrhu připravili odborníci z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), z Ministerstva vnitra a Policie ČR, z Asociace Grémium Alarm, z České asociace bezpečnostních manažerů a z Cechu mechanických zámkových systémů ČR. Jednalo se o konferenci „Prevence kriminality ve výstavbě“. Jejím obsahem byly odborné prezentace na téma normy prevence kriminality při výstavbě budov a jejich aplikace do běžného života.

Více než 70 aktivních účastníků konference obdrželo Sborník technické harmonizace ÚNMZ „Pokyny ke stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti krádežím vloupáním podle evropských norem“. Jde o odborný text, který veřejnost dlouhodobě požaduje pro relevantní orientaci na trhu v oblasti ochrany osob a majetku. Na přípravě publikace se podílelo mnoho odborníků ze státní správy a z odborných asociací či cechů, zastoupených v Poradním sboru pro situační prevenci kriminality ministra vnitra.


Tomáš Pospíšil - Správní sekce
zdroj: CMZS a MVČR