22. 12. 2015

Pozvánka na seminář HK - kontrolní hlášení


Vážení kolegové,
 
dovolujeme si Vás informovat, že jsme rozeslali členům Hospodářské komory ČR upozornění na nové povinnosti plátců DPH v souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti od 1. ledna 2016. Zároveň jsme s touto informací připojili pozvánku na další semináře ke kontrolnímu hlášení, které pořádá Hospodářská komora ČR ve dnech 14. a 28. ledna 2016 v Praze v sídle HK ČR.

E-mail s průvodním textem naleznete níže.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem,

Zuzana Janetzká
Odbor vnitřní komunikace

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27  |  190 00  Praha 9 – Vysočany
T: 266 721 401  | M: 724 613 101


Pozvánka na seminář ke stažení ZDE


Vážení členové Hospodářské komory,

v souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která vstupuje v platnost od 1. ledna 2016, si Vás dovolujeme upozornit na nové povinnosti plátců DPH. Nově tento zákon stanoví, že budou všichni plátci povinni podávat svá přiznání elektronicky (doposud mají výjimku fyzické osoby s ročním obratem do 6 miliónů Kč), jednak zavádí novou povinnost elektronicky zasílat místně příslušnému finančnímu úřadu kontrolní hlášení.

Hospodářská komora upozorňovala již při projednávání tohoto zákona v loňském roce na fakt, že kontrolní hlášení jednoznačně představuje zvýšení administrativních nákladů, a proto by jeho zavedení mělo být podnikatelům kompenzováno úlevami či zlepšeními v platební či administrativní rovině, například v podobě pružnějšího vracení odpočtů DPH. Proto se komora nebrání myšlence účinnost nového zákona odložit, jak požadují opoziční poslanci v návrhu, který byl coby poslanecká iniciativa nedávno předložen do legislativního procesu. Domníváme se, že by zmíněná senátorská stížnost nejprve měla být řádně projednána Ústavním soudem. Odklad účinnosti nového opatření by otevřel prostor pro projednání výše zmíněných úlev.

Kontrolní hlášení mají právnické osoby podávat měsíčně, fyzické osoby čtvrtletně nebo měsíčně podle toho, zda jsou čtvrtletními nebo měsíčními plátci daně. Prvně se tak budou kontrolní hlášení odesílat 25. dubna 2016 (týká se fyzických osob – čtvrtletních plátců), anebo 25. února (platí pro ostatní plátce daně). K odeslání daňových podání lze použít buď daňový portál finanční správy, anebo datovou schránku.

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách finanční správy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH. Pro případné další vysvětlení prostřednictvím různých osvětových seminářů, popř. i individuálních konzultací lze využít služeb daňových poradců či advokátů nebo se obrátit na místně příslušného správce daně. V příloze Vám zasíláme bližší informace k tématu kontrolního hlášení.

S ohledem na aktuálnost této problematiky si Vás dovolujeme pozvat na další semináře, které se uskuteční 14. ledna 2016 a 28. ledna 2016 v Praze od 10.00 do 13.30 hodin v sídle Hospodářské komory ČR (Freyova 27, Praha 9). Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Na seminář se prosím registrujte v termínech uvedených v pozvánce na e-mail kocandrlova@komora.cz

S pozdravem

Bc. Marie Kočandrlová
oddělení marketingu

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27  |  190 00  Praha 9 – Vysočany
T: 266 721 434