06. 09. 2012

POZVÁNKA NA FS-Days a FOR-ARCH


Vážení kolegové,

Rádi bychom Vás oficiálně pozvali na veletrh FS-Days a FOR-ARCH na výstaviště Praha Letňany 18. - 22-09-2012. Zde si můžete prohlédnout odborné konference, které budou v rámci veletrhu probíhat. Všem byla také rozeslána pozvánka elektronickou formou na e-mail, tu po vytištění vyměníte u vstupu za vstupenku.

Špičkové novinky a unikátní technologie - odborné konference bezpečnostního veletrhu FSDays 2012
Zajímají vás špičkové novinky a unikátní technologie pro obory FIRE & SECURITY, IT PROTECTION, SAFE TRAFFIC a RESCUE PRAGUE?

Dovolujeme si Vás pozvat na odborné konference, které se uskuteční ve dnech
18. – 22. září v rámci veletrhu Prague Fire & Security Days 2012 nejen v letňanském výstavním areálu PVA EXPO PRAHA.

Novinkou pro čtvrtý ročník prestižní výběrové přehlídky nejnovějších trendů a technologií v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb je termínový a prostorový souběh s 23. mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH 2012. FSDays se tedy poprvé uskuteční poprvé v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Organizátor FSDays 2012 spolu s odbornými partnery veletrhu – Ministerstvem dopravy ČR, Orange Group a.s., Orsec s.r.o. , Certifikačním institutem, s.r.o. a Cechem EPS ČR, připravili velmi zajímavé konference, semináře a odborné programy na témata, která jsou uvedena níže. Budeme rádi, přijmete-li pozvání na některý z nich.

ODBORNÉ KONFERENCE

18. 9. 2012   
GALILEO pro bezpečnější dopravu (PVA EXPO PRAHA)
Třebaže lze využívat systém GPS, s řadou aplikací se stále čeká na nový systém Galileo. Použití technologie družicové navigace je dnes omezeno tím, že se v současné době jedná více méně o informativní systém. Uživatel se musí na základě informace z družicového systému nakonec sám rozhodnout o dalším kroku, za který je sám odpovědný. Služba pro veřejnost poskytovaná americkým systémem GPS a ruským systémem GLONASS je bez záruky, tzn., že není možno vymáhat náhradu škody způsobenou poruchou systému. Galileo dává uživateli možnost kontroly a ověření kvality signálu, tedy záruku spolehlivosti a tím se otvírá možnost pro nové aplikace.

Konference je určena pro krizové úřady měst a obcí, složky IZS (Policie, HZS, záchranná služba,…), bezpečnostní složky státu, dopravní společnosti, mobilní operátory, letiště, bezpečnostní manažery státních společností, státní správy, ministerstev, oboru fire&security a odborníky z dopravy.

8. mezinárodní workshop GALILEO USER FORUM (GUF) na téma „Využití GNSS technologie pro krizové řízení“ (Ministerstvo dopravy ČR, Praha 1)
Hlavním cílem workshopu je podpořit další rozšiřování využívání služeb GNSS (Global Navigation Satellite System) v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Workshop je určen pro zástupce významných evropských institucí, do jejichž kompetencí spadá rozvoj globálních družicových navigačních systémů EGNOS a Galileo a navazujících aplikací především pro profesionální použití. Dále odbory krizového řízení, bezpečnostní složky státu, bezpečnostní manažery státní správy, měst a obcí…

19. 9. 2012   
Bezpečí inteligentních budov a domácností (PVA EXPO PRAHA)
Důležité slovo je BEZPEČÍ, přednášky a prezentace nejsou orientované jen na bezpečnost, ale i na úspory, automatické řízení, bezpečné bydlení,...apod.

Konference je určena pro majitele a provozovatele budov, developery, architekty, facility management, guarding, bezpečnostní manažery privátních podniků, ale i státní a veřejné správy, instalační a realizační společnosti, projektanty, autorizované inženýry…apod.

Novinky v plnění požadavků norem a zákonů při poskytování bezpečnostních služeb
(Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Praha 8)
Cílem semináře je přinést první zkušenosti s prokazováním odborné způsobilosti bezpečnostních pracovníků při jejich kontrole živnostenskými úřady po 31. červenci letošního roku, informovat zejména držitele koncesí - ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů a poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

Je určen pro zájemce z řad odborné veřejnosti a profesních sdružení, výkonné pracovníky firem, odpovědné za kvalitní řízení a poskytování bezpečnostních služeb, všechny držitele platných certifikátů
a osvědčení Certifikačního institutu a také koncové uživatele uvedených služeb, zástupce pojišťoven
a veřejné správy.

20. 9. 2012   
Požární ochrana datových center z pohledu technologií a legislativy (PVA EXPO PRAHA)
S celosvětovým nárůstem informačních technologií rostou pochopitelně i požadavky na jejich protipožární zabezpečení. Ať už se jedná o datové centrum o rozloze 60.000 m2 či malý rack, tyto „datové ostrovy“ jsou kritickým komponentem všeho byznysu. Ztráta firemních dat při požáru je jako by se vám před očima zhroutil svět. Naštěstí dnes existují technologie, předpisy a legislativa, které umí těmto nežádoucím katastrofám spolehlivě předcházet. Jak?
O tom všem se dozvíte na této konferenci, která je především pro projektanty slaboproudu, EPS, SHZ, průmysl, výrobní podniky, energetiku, řešitele a specialisty požární bezpečnosti staveb (PBS), poskytovatele IT, montážní a servisní firmy EPS, SHZ, uživatele, investory…

Veškeré novinky a zajímavosti týkající se FSDays a podrobný program odborných konferencí včetně on-line registrace najdete na www.fsdays.cz.