07. 04. 2021

Oznámení o úmrtí dlouholetého člena Ing. Karla Dolejše

Vážení kolegové, členové,

se zármutkem oznamujeme úmrtí pana Ing. Karla Dolejše, bývalého cechmistra (v letech 2008-2011), který byl jedním z nejstarších členů cechu.

Ing. Karel Dolejš - parte  


S úctou, Tomáš Pospíšil, cechmistr CMZS