08. 07. 2012

Odborný seminář LIBEREC. Představování projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ pokračuje..


20.06.2012 proběhnul jeden z dalších odborných seminářů, naplánovaných v rámci představování projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ, postupně ve všech regionech ČR, respektive Krajských měst, ve spolupráci s MVČR, Odborem prevence kriminality.

Byla navázána spolupráce s Městskou policií Liberec a s prevenčním oddělením kanceláře hejtmana libereckého kraje. Seminář byl úspěšný a kontakty byly předány na vícero stran. Projekt sklidil velký zájem a uznání. Nemalou pozornost vzbudil také model Poradenského Centra pro občany, který byl představen na veletrhu PRAGOALARM.
Cechmistr, kolega Petr Fráz prezentoval vznik bumpingu, historii a principy ochrany vložek proti SG metodě. Problematiku právní ochrany profilu klíče a užitné vlastnosti jednotlivých typů vložek vč. jejich sjednocování.
Další prezentace se týkala oblasti bezpečnostních dveří, přednášel Tomáš Pospíšil. Prezentace se také odvíjela od správné kombinace dveřního křídla, zárubně, kování a bezpečnostní vložky.

Účast cca. 40-50 pracovníků městské policie liberecného Kraje, preventistů a prevenčních koordinátorů z Liberecka. Zde je odkaz na oficiální tiskovou zprávu kanceláře Hejtmana. http://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/page17/Prevence-kriminality

Celý seminář provázely panely "BZ" v popředí a k dispozici byly také brožury a letáky.


Zahájení semináře proběhlo za účasti náměstka Hejtmana libereckého kraje. Úvodní slovo měl Judr. T. Koníček.


právě probíhající přednáška MVČR o vykrádání nezabezpečených bytů (přednášející: Judr. T. Koníček)