29. 04. 2022

Odborné školení 17. 5. 2022 - Certifikované bezpečnostní prvky pro únikové cesty

Dobrý den, vážení kolegové,

srdečně vás zveme na školení v rámci Bezpečnostní sekce HK-ČR, CMZS a AZKS.

Téma školení: Certifikované bezpečnostní prvky pro únikové cesty 

  • Parametry a provedení panikových zámků
  • Zámky s panikovou funkcí bez bezpečnostní certifikace
  • Panikové samozamykací zámky
  • Normativní požadavky na panikové zámky

Termíny školení:

Délka školení cca 1,5 hod. Účast pro členy ZDARMA, malé občerstvení zajištěno.


Na základě požadavku vzešlého na zasedání Bezpečnostní sekce HK ČR, konaného 1.6.2021, byl generován požadavek na prověření kolize bezpečnostních a požárních norem. Vznikla pracovní skupina, která měla identifikovat případnou kolizi mezi požadavky požární bezpečnosti – únikové cesty a požadavky na zabezpečení majetku. Pracovní skupina prověřila požadavky platné normy ČSN EN 73 0831, Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory.

Na základě těchto požadavků byly probrány možnosti osazení certifikovaných zámků s panikou funkcí, bezpečnostních kování a rozvorových mechanizmů certifikovaných v bezpečnostní třídě RC2, RC3 a RC4 dle ČSN EN 1627 a současně splňujících požadavky kladené na blokaci únikových východů. V současné době je na našem trhu dostatečné množství uzamykacích systémů splňujících požadavky norem pro paniková kování ČSN EN 179 (paniková klika) nebo ČSN EN 1125 (paniková hrazda) které současně splňují bezpečnostní požadavky.  

Pracovní skupina zkonstatovala, že je nutné poskytnou informace o platné legislativě, sortimentu výrobků a požadavcích na montáž požárně bezpečnostních zařízení montážním firmám a zámkařům, kteří se věnují instalaci těchto zařízení. Pracovní skupina se dohodla na uspořádání školení pro členy Cechu mechanických zámkových systémů ČR a pro Asociaci zámkových a klíčových služeb ČR s možností proškolení i ostatních zájemců z řad instalačních firem.

 

S pozdravem,

Tomáš Pospíšil, MBA
Cechmistr CMZS-ČR