28. 02. 2021

OTEVŘENÍ PROVOZOVEN OD 01. 03. 2021

Aktualizace: 05. 03. 2021 - 08.00 hod.

Vážení členové, kolegové, občané,

Provozní, obchodní ani servisní činnost našich členů, stejně jako služby nouzového otvírání - nejsou omezené viz upřesnění níže.

Velkoobchodní prodej a provoz není omezen (usnesení vlády č. 197 z 26.02.2021 se na velkoobchod nevztahuje).

V důsledku nařízení nového nouzového stavu do 28. 03. 2021, a v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod., je udělena výjimka pro maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v následujících provozovnách (výňatek z celého znění):  

 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem (např. členové s nasmlouvanou Zásilkovnou apod.)
 • provozovny servisu přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
 • prodejny domácích potřeb a železářství

Do těchto oblastí spadají provozovny se železářským sortimentem a domácími potřebami tedy s obvyklou nabídkou:

 • spojovacího materiálu
 • ručního a elektrického nářadí a nástrojů
 • stavebního a nábytkového kování
 • rytectví
 • dalších železářských potřeb pro domácnost a dům (mj. poštovní schránky, trezory, pokladničky, klíčové depozity apod.)

Většina našich členů standardně nabízí převážnou část tohoto sortimentu, tudíž tyto provozovny spadají to kategorie prodejen domácích potřeb a železářství jsou tedy ve výjimce a mohou mít maloobchodní provozovny otevřené – se všemi opatřeními – viz omezení provozu níže.

Na členy, kteří v maloobchodních provozovnách nemají sortiment spadající do železářství a domácích potřeb, nebo jeho převážnou část, se vztahuje pouze zákaz přítomnosti veřejnosti/zákazníků v těchto provozovnách – pokud někdo bude chtít vyrobit nebo spíše dovyrobit kopii klíče nebo jiný zámkařský sortiment, je potřeba objednávku uskutečnit online či telefonicky. Vydání zboží je možné mimo provozovnu – výdejové okénko (či předání před provozovnou).  

V takových případech doporučujeme, aby si členové, umístili na viditelné místo výlohy/vstupu do provozovny informační cedulku s e-mailem/telefonem a výzvou pro zákazníky, že budou obslouženi po předchozí telefonické/e-mailové domluvě – u výdejového okénka či mimo provozovnu.

Zdroj: Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., zástupce náměstkyně ministra, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, Ministerstvo průmyslu a obchodu (upřesňující odpověď na oficiální e-mailový a telefonický dotaz cechmistra CMZS)

Na základě uvedeného zdroje MPO jsou veškeré tyto informace relevantní, platné a v souladu s usnesením vlády č. 196 z 26. 2. 2021.

Relevantnost obsahu tohoto prohlášení potvrdila také největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel&Partners s.r.o., které tímto děkujeme za provedenou expertizu.

Jsme si vědomi, že aktuální situace v zemi má přímý vliv na psychický stav občanů, zejména u seniorů a osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Což zvýšenou měrou přispívá ke vzniku nestandardních situací, jako jsou typicky zabouchnuté dveře, zalomené klíče, zablokované mechanismy přístupového systému do budovy / domu / bytu…

Obvyklou a samozřejmou součástí oblastí poskytování služeb servisu přístrojů a výrobků pro domácnosti, stejně jako maloobchodního prodeje domácích potřeb a železářského sortimentu jsou také klíčové služby, nouzové otvírací služby a služby montáže / opravy / výměny mechanických zábranných prostředků – jedná se o činnost a provozovny související nebo napojené na stavebnictví a služby pro domácnosti. Zejména pak v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení.

Občanům, kteří si zabouchnou dveře nebo zejména v situacích, kdy hrozí nebezpečí z prodlení – jsou členové CMZS připraveni pomoci. Stejně tak v situacích, kdy je nezbytné poskytnutí opravy / výměny / montáže mechanických (mechatronických a kombinovaných elektronických) zábranných prostředků a systémů – jsou naši členové, po předchozí telefonické domluvě se zákazníkem, připraveni tyto služby u zákazníka provést.

Provoz na prodejnách je omezen následovně:

 1. Přítomnost ne více než jednoho zákazníka na 15 m2 prodejní plochy.
 2. Aktivně bránit zdržování zákazníků v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.
 3. Zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu.
 4. Umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.
 5. Zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.
 6. Zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.“. Vycházíme z bodu II. odst. 6 písm. f) usnesení vlády č. 217 z 26. 02. 2021.

zdroj: vláda.cz


Všechny členy žádáme, aby zajistili svým zaměstnancům veškeré ochranné pomůcky dle aktuálního nařízení vlády.

Pro případy členů, kteří mají zaměstnance, které potřebují vysílat na pracovní cesty spojené s výkonem práce u zákazníka, který je v jiném okresu, přikládáme formulář ke stažení.

S pozdravem,

Tomáš Pospíšil, MBA
cechmistr, Cech mechanických zámkových systémů ČR, z. s.