12. 03. 2013

Nová knihovna Cechu


Vážení členové,

Ve spolupráci s Cechmistrem byla zřízena cechovní knihovna odborné literatury pro všechny členy. Níže naleznete odkaz na knihovní řád a dále seznam prvních knížek, které se Cechu podařilo zajistit, jako stálé tituly, které budou sloužit k prohlubování znalostí, zájmu a dobrému užitku všem členům, kteří se rádi do takovýchto publikací začtou.

Knihovní řád ZDE

Seznam prvních titulů:

1)
Technologie zpracování kovu 1 - Základní poznatky

ISBN 80-902655-5-3
Ing.Adolf Frischherz , Ing. Paul Skop
Z rakouského originálu Metalltechnik 1, Grundkenntnisse

2)
Technologie zpracování kovů 2 - Odborné znalosti

ISBN 80-902655-1-0
Ing.Adolf Frischherz , Ing. Paul Skop
Z rakouského originálu Metalltechnik 2, Grundkenntnisse

3)
Technologie zpracování kovů - Příklady

ISBN 80-902655-3-7
Ing.Adolf Frischherz , Ing. Paul Skop
Z rakouského originálu Metalltechnik , Grundkenntnisse

4)
Závitové nástroje, Závitové kalibry

Strejc a Nosek , Praha – Hrdlořezy
Historická publikace

5)
STROJE

4.ročník střední průmyslové školy strojní
J.Tomášek a kolektiv

zpracoval:
Cechmistr a Správní sekce.