21. 04. 2012

Nouzové otevírání 2 – Technická pomoc jednotky HZS ČR.

Nouzové otevírání 2 – Technická pomoc jednotky HZS ČR.

Na základě stížnosti členů Cechu MZS ohledně postupu jednotek HZS, při nouzovém otvírání bytů, v případě zásahu, bylo Cechmistrem osloveno několik zásahových posádek. 

Zjištění jsou následující:

 - Pokud občan telefonuje se sdělením, že má zabouchnuto a uvnitř bytu puštěný sporák s hrncem, čili hrozí nebezpečí z prodlení, 
   následuje jednoznačný výjezd a otevření dle postupu T5.

- Pokud na místě velitel zásahu zjistí, že tomu tak není, občan celý výjezd a zásah musí zaplatit, neboť se nejednalo o nebezpečí z
   prodlení.
 
Dále bylo ze strany HZS sděleno, že těchto zásahů obecně ubývá, mimo jiné také z důvodů úspor pohonných hmot. Výjimečné situace nastávají v případě starších občanů, kdy může dojít k provedení technické pomoci – nouzového otevření. Přitom záleží na lidském faktoru a individuálním zvážení situace každým velitelem zásahu, zda raději vyjet k zásahu či nikoliv.

Všechny oslovené posádky ovšem také potvrdily, že většina případů je řešena pomocí konkrétního operačního střediska integrovaného záchranného systému, příslušného k regionu a místu zásahu. Toto středisko odkazuje, po vyhodnocení rizik, na kontakty zámečníků a klíčových služeb v daném regionu, městě.   

Byl též zaslán písemně dotaz ne velitelství HZS ČR a odpověď Vám zde přinášíme.
Cech MZS-ČR, v rámci projektu“ Bezpečná země“, spolu s Odborem prevence kriminality MV, informoval Hasičský záchranný sbor o svých členech a kontaktech na ně, na www.cmzs.cz.

autor: Cechmistr Ing. Petr Fráz