19. 02. 2014

Neformální setkání představenstva - Smíchov 14. 2. 2014


Neformální setkání - Smíchov 14. 2. 2014

V pátek 14. února 2014 ve 12 hodin došlo k neformálnímu setkání členů představenstva a předsedy DR.

Setkání byli přítomni:
Ing. Ivo BUK,
Ing. Petr FRÁZ,
Ing. Petr KOKTAN,
Tomáš POSPÍŠIL,
Oldřich ŘÍHA,
Ing. Oldřich SCHWARZ

a jako host
Ing. Petr POMAHAČ - ředitel společnosti Kaba GmbH pro ČR a SR.


Hlavním bodem jednání bylo uspořádání Konventu ELF v Praze v roce 2015. Informace o přípravě zazněla především od hlavních organizátorů této akce, to je od Ing. Buka, pana Pospíšila a Ing. Fráze. Protože letošní konvent ELF bude v květnu ve Florencii (Itálie) je třeba již zde prezentovat Pražské setkání.  Proto se musí do konce března zpracovat podklady, na základě kterých proběhne tato prezentace. Vzhledem k tomu, že dosud nemáme zpracovánu analýzu finančních nákladů a organizačního zajištění, včetně programu pro účastníky, zdá se možnost uspořádání takovéto akce jako nereálná.
Závěr je, že od uspořádání konventu ELF v roce 2015 v Praze odstoupíme a požádáme o odložení na příští léta.
O tomto rozhodnutí bude informován prezident ELF pan Dave Ó Toole z Irska, kterého bude informovat mistr zahraniční sekce pan Ing. Buk.

Zpravodaj cechu bude vydán do konce února v elektronické podobě. Podklady je potřeba zaslat panu Pospíšilovi do 21. února 2014. Zatím má k dispozici málo podkladů.  Podklady přislíbili dodat Ing. Fráz, Ing. Koktan, Ing. Schwarz a Ing. Buk. Zpravodaj se vytiskne a odešle jen pro ty, kteří nemají mail. Zajistí pan Říha.

Volební VH v Brně, která se uskuteční v sobotu 26. 4. 2014 v hotelu VISTA, Hudcova 72, Brno Medlánky. V tomto týdnu probíhá od 23. do 26. dubna 2014 mezinárodní stavební veletrh IBF. V hotelu VISTA je možné si zajistit ubytování.

Řádné představenstvo se uskuteční v pátek 28. 3. 2014 od 12,00 v Praze 5 - Smíchov, Nádražní 62. Pozvánka a program budou včas rozeslány.

Při školení 26. 2. 2014 v Klecanech bude provedena DR kontrola účetnictví za rok 2013.

Poznámky zapsal Oldřich Říha.Tomáš Pospíšil - Správní sekce