30. 12. 2020

ZÁMEČNICKÉ PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ NADÁLE OTEVŘENÉ

Dobrý den, vážení členové, kolegové, občané,

V důsledku prodloužení nouzového stavu do 22.01.2021 a souvisejícího lockdownu, s přihlédnutím k uděleným výjimkám dle usnesení vlády České republiky č. 1376 (z 23.12.2020) - zůstávají velkoobchodní i maloobchodní provozovny/prodejny našich členů OTEVŘENÉ.

Oblast poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, stejně jako nouzové otvírací služby, kde hrozí nebezpečí z prodlení, jakož i železářské zboží, potřeby pro domácnost a sortiment pro související opravy v domácnosti, jsou taxativně zařazené do následujících skupin níže, které jsou z lockdownu vyjmuty.

zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost
provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost

PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY DOPORUČUJEME (TAK, JAKO NA JAŘE) REALIZOVAT PRODEJ PŘES OKÉNKO ČI VÝDEJNÍ PULT.

Děkuji,

30.12.2020

Tomáš Pospíšil, MBA, cechmistr CMZS