21. 09. 2012

NÁVRH DOPLNĚNÍ STANOV CECHU MZS-ČR


Na záladě usnesení VH z 15.6.2012, představenstvo předkládá návrh doplnění stanov. Každý člen má možnost se vyjádřit k předloženmu návrhu do konce října 2012.
Následně na podzimní VH, plánované v listopadu (datum bude upřesněno) bude vedena diskuse a odsouhlasení doplnění stanov.

zde je odkaz na stažení návrhu doplnění stanov:

stáhněte zde

Představenstvo CMZS - Správní sekce, Cechmistr Ing. Petr Fráz