15. 11. 2017

Mechanické zábranné prostředky jsou stále více zmiňovány na odborných konferencích


Mechanické zábranné prostředky jsou stále více zmiňovány na odborných konferencích


Cech se aktivně zapojil do řady seminářů, kde je naším zástupcem cechmistr jako vedoucí Odborné sekce mechanických zámků v Asociaci bezpečná škola.

Dne 28.11. 2017 pořádá společnost Seminária celostátní konferenci „ Zabezpečení školy – bezpečí žáků na prvním místě „.

Bezpečnostní situace v Evropě i přibývající mimořádné události ve školských zařízeních vyvolávají nutnost zvýšení bezpečnostních opatření ve školách. Na situaci reagovala nová norma ČSN 73 4400, která

Chápe bezpečnost v kontextu stavebnětechnických řešení i organizace celého provozu školy.

Konference je jedinečnou možností, jak si může ředitel/ka nebo zřizovatel ověřit, zda je škola skutečně bezpečná.

 

Pozvánku a bližší informace najdete na :

 

https://www.seminaria.cz/akce/zabezpeceni-skoly-bezpeci-zaku-na-prvnim-miste/#

 

S pozdravem

Ing. Petr Fráz, Tomáš Pospíšil
Cechmistr a Mistr Správní sekce